Člověk v tísni – propaganda pod pláštíkem charity

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V souvislosti s blížící se olympiádou v Soči se do protiruské kampaně zapojila také společnost Člověk v tísni a spustila nové webové stránky, na kterých představuje propagandistickou kampaň následujícím úvodem:

Sledujte utajené disciplíny! Pokuty za demonstrace, cenzura na internetu nebo diskriminace homosexuálů jsou jen některé z utajených disciplín za olympijským ohněm. Sledujte www.utajenediscipliny.cz

Já se k této kampani vyjádřím pouze z hlediska homosexuality, která však dnes představuje klíčovou součást všech protiruských kampaní a není tomu jinak ani v případě kampaně vedené Člověkem v tísni.

Nebudu se zabývat jednotlivými detaily kampaně, ale samotným jádrem jejich homosexuální propagandy. Tímto jádrem přístupu k homosexualitě je definice homosexuality, kterou najdeme na webových stránkách Varianty, což je vzdělávací program Člověka v tísni. Totožná definice je uvedena též v „Informaci pro učitele“, vytvořené v rámci téhož projektu Varianty.

Úvodní část „Informace pro učitele“ vidíme na následujícím výřezu z této webové stránky:

Člověk v tísni

Od A do Z lživá definice homosexuality propagandistické organizace Člověk v tísni.


První charakteristikou homosexuality podle této definice je, že se jedná o geneticky podmíněný stav.

V „Informaci pro učitele“ se sice dále v textu uvádí 4 skupiny teorií o vzniku homosexuality, což však autorům nebrání uvést v definici jako příčinu výlučně dědičnost. Ideologům Člověka v tísni je jasné, že odkazování na celou řadu vědeckých studií a teorií jim umožňuje zaštiťovat se vědou, ale zároveň dobře ví, že s odstupem několika měsíců po přednášce posluchačům ulpí v hlavě pouze několik málo informací, mezi které patří právě to, co bylo v nadpisu, v definici, v rámečku, co učitel nadiktoval žákům, aby si napsali doslovně do sešitu.

Tvrzení o dědičnosti homosexuality můžeme snadno vyvrátit s pomocí bohatě odkazovaných údajů v anglické Wikipedii v článku Biologie a sexuální orientace (Biology and sexual orientation), zejména v oddílu „Studie na dvojčatech“ (Twin studies).

Vysokou hodnotu mají zejména studie na jednovaječných dvojčatech (monozygotic twins), protože tito lidé mají stejnou genetickou výbavu a navíc prožili i období prenatálního života v jedné děloze té samé matky. Jsou tedy nejen geneticky totožní, ale zažívali společně s matkou v době těhotenství její nálady, stresy, onemocnění, byli společně intoxikováni alkoholem, nikotinem atd. Navíc pokud nebyli rozděleni ihned po porodu, což se stává velmi vzácně, tak se na nich projevilo i období společné výchovy v rodině. (I mezi jednovaječnými dvojčaty existují nepatrné rozdíly v genetické výbavě a drobné rozdíly v prostředí, ve kterém se nacházela v době prenatálního života.)

Studie na jednovaječných i dvojvaječných dvojčatech však ukazují, že vliv dědičnosti je překvapivě malý. Novější studie, které zohledňují, že do výzkumů mají tendenci se hlásit spíše dvojčata, kde jsou oba gayové, zjistily, že vliv dědičnosti se pohybuje okolo jedné třetiny. Mezi studiemi jsou velké rozdíly, Bearman and Brückner (2002) dokonce uvádějí shodu mezi mužskými jednovaječnými dvojčaty pouze 7,7 %.

Studie Stejnopohlavní sexuální chování ve Švédsku uvádí, že u mužů činil vliv dědičnosti 34 – 39 % a u žen jenom 18 – 19 %.

Souvislostí mezi homosexualitou a v dětství prožitým traumatem se v článku Dětské trauma souvisí s homosexualitou. No a co? zabývá David Hosier  a ukazuje tak na to, že homosexualita vzniká často pod vlivem prostředí.

Těmito studiemi lze spolehlivě vyvrátit tvrzení Člověka v tísni o genetické podmíněnosti homosexuality a naopak dokázat, že největší vliv na vznik homosexuality má prostředí.

 

Definice dále tvrdí, že se jedná o celoživotní a neměnný stav. Tak to nepochybně u některých homosexuálních jedinců skutečně je. Takových homosexuálů je však velmi málo, méně než jedno procento populace, zejména u leseb, kde je celoživotní výlučná orientace na ženy poměrně vzácná. Tímto tématem jsem se poměrně rozsáhle zabýval v článku Mýtus 4 % a tak na něj zájemce odkazuji.

Člověk v tísni však odstavec věnovaný výskytu homosexuality uvádí větou:

Nejčastěji uváděný výskyt homosexuality jsou 4% (až 10%) u mužů, 1% a více u žen.

Dále tuto problematiku probírají detailněji a uvádějí celou řadu studií s velikým rozptylem hodnot. Je však jasné, že hlavní poselství pro běžného žáka, studenta, nebo učitele je v té první větě, to znamená 4 % (možná až 10 %), u žen nejméně 1 %. Při zběžném optickém vyhodnocení vychází závěr, že pro celou populaci asi zhruba platí ta 4 % uvedená na prvním místě.

Abychom nějak dali do hromady ta 4 %, tak bychom do skupiny lidí, kteří mají něco společného s homosexualitou, museli počítat bisexuály, dále lidi kteří se sami cítí homosexuály jenom část svého života, případně i jedince, kteří s homosexualitou jenom experimentovali. Tímto je ovšem vyvrácena i ta část definice, která říká, že homosexuál dává přednost stejnému pohlaví. Co když má rád sex s muži i s ženami, nebo si to s chutí rozdá se zvířetem?

Podvodem je tedy i tato část definice, která definuje homosexualitu jako celoživotní a neměnný stav.  Pro 4 % taková definice rozhodně neplatí, maximálně pro 1 % populace.

 

Poslední definiční charakteristikou homosexuality podle Člověka v tísni je, že „takto vytvořený vztah se svojí kvalitou plně vyrovná vztahu heterosexuálnímu“.

Jaké jsou podstatné charakteristiky pro určení kvality heterosexuálního vztahu? Osobně bych bez přípravy řekl, že záleží na tom, do jaké míry jsou si lidé věrní a jsou si navzájem oporou, na lásce, vzájemném porozumění, stabilitě vztahů, nakolik se podílejí na společné péči o děti a společném zabezpečení rodiny.

Při pohledu na statistiky o gayích však zjišťujeme, že homosexuálové běžně vystřídají za život stovky partnerů, někteří i tisíce. I v případě, že s někým pár let žijí, si obvykle nechávají volnost k sexu s jinými partnery. Mezi gayi je téměř nemožné najít páry, které jsou si věrné po více let. Sexuologické a sociologické údaje o promiskuitě gayů jsou spolehlivě potvrzeny medicínskými výzkumy, které dokazují extrémní rozšíření mnoha druhů sexuálně přenosných nemocí (pohlavních nemocí) mezi gayi.

Také pojítko v podobě dětí, kdy se v rámci heterosexuální rodiny vytváří mnohem komplexnější soustava mezilidských vztahů, v homosexuálních párech chybí.

Někdo by mohl namítnout, že definice je pouhá teorie, která není pro praktické řešení problémů každodenního života a postavení gayů ve společnosti podstatná. To je však velký omyl.

Každý ze tří prvků definice má hluboký smysl pro homosexuální propagandu. Tím že nebohým učitelům, žákům a studentům vštípí představu o dědičnosti homosexuality se již dopředu vyvrací možnost léčby. Takto také  staví všechny odpůrce homosexuální propagandy do role zločinců; je to přece stejné, jako kdyby napadali od narození postižené vozíčkáře za to, že nepracují a společnost je musí živit.

Tvrzení o celoživotním a neměnném stavu má opět tu funkci, že popírá možnost léčby a staví homosexuály do role nezaslouženě pronásledovaných.

Definování homosexuálních vztahů jako rovnocenných s heterosexuálními vyvrací, že by se chovali jinak a byli povahově odlišní od heterosexuálů. Tím se kromě jiného připravuje půda pro prosazení adopcí dětí homosexuály a obecně pro jejich neomezený přístup k dětem mužského pohlaví. K tomu je třeba jasně říci, že informovaní lidé, kteří lobbují za uzákonění adopcí dětí do superpromiskuitního prostředí gayů plného pedofilů a za jejich volný přístup k dětem, jsou bestiální zločinci. Snahy o vyčlenění nepiofilů, infantofilů, hebefilů a efebofilů z kategorie pedofilů nic nemění na tom, že jsou to pořád kriminálníci. (Závažnost jednotlivých případů samozřejmě musí zhodnotit soud.) Na první pohled by se mohlo zdát, že s blížící se dospělostí se snižuje škodlivost sexuálního styku s dětmi. Tak jednoduché to však není. Pokud nedochází ke zranění nebo vyvolání bolesti, což je však nejběžnější situace, potom zneužívání dětí infantofily (podle Davida Greenberga je vzrušují děti do pěti let) může zanechávat menší následky, než zneužívání efebofily, protože malé děti si sexuální zneužívání nemusí později vůbec pamatovat.

Už jen na základě od A do Z lživé definice homosexuality Člověka v tísni je jasné, že tato organizace je pouze jedním z nástrojů zahraniční politiky, pomocí kterých se uvadající západ snaží izolovat a oslabit sílící východ. S postupem druhé dekády 21. století se tento geopolitický zápas proměňuje v zoufalý boj o holé přežití a tak se západ začíná uchylovat k  jakýmkoli prostředkům, i když částečně se jedná o pouhý projev setrvačnosti liberální ideologie.

Člověk v tísni, společnost založená třemi zakladateli: Českou televizí, Jaromírem Štětinou a Šimonem Pánkem, současným ředitelem, se svým šikovným maskováním za charitativní činnost k realizaci geopolitických cílů hodí. Zdroje financování, které tečou převážně od státu a EU, jasně ukazují, kdo v této organizaci rozhoduje, nehledě na to, že Česká televize je v podstatě státní institucí. Skladba příjmů této organizace s rozpočtem 628 milionů korun je přehledně strukturována ve výsečích následujícího grafu:

Člověk v tísni

Člověk v tísni – "zahraniční agent" prosazující geopolitické zájmy západu.


Jak vidíme ze zdrojů financí a především z propagandistického zaměření Člověka v tísni, tak je nanejvýše žádoucí, aby se tato organizace v Rusku zaregistrovala, jak je to tamními zákony požadováno, jako „zahraniční agent“.

Ruský zákon z roku 2013 zakazuje šířit mezi dětmi informace směřované k podpoře utváření homosexuálních vztahů, o tom, že homosexuální vztahy jsou rovnocenné s tradičními heterosexuálními vztahy, vyvolávat dojem, že takové vztahy jsou atraktivní, vyvolávat u dětí zájem o takové vztahy atd.

Pokud tedy zaměstnanci Člověka v tísni šíří v Rusku informace, které obsahuje výše uvedená definice homosexuality a informace, které z takové definice logicky vyplývají, potom je třeba ruským bezpečnostním složkám jedině doporučit, aby každého zaměstnance Člověka v tísni, který se na tom podílí, v souladu se zákonem neprodleně zatkli, pokutovali a vyhostili.

Je však také třeba odpovědět na vážné námitky vznášené proti represivnímu postupu. Proč by Rusové měli někoho zatýkat a pokutovat? Nebylo by naopak známkou morální převahy vypořádat se s propagandou, pokud je prokazatelně lživá, formou argumentace a diskuse?

Obrovská propagandistická síla Hollywoodu a vůbec celého komplexu západních masmédií dnes prostupuje do každého sebezapadlejšího koutu světa, natož tam, kde má většina domácností internet. Nesmíme zapomínat, že propaganda v moderním slova smyslu nemá svůj původ u Ejzenštejna, nebo jeho obdivovatele Goebbelse, ale že se zrodila za prezidenta Wilsona, v prostředí Creelova úřadu, jehož úkolem bylo přesvědčit Američany o nutnosti vstupu do války. Pokud by měl někdo o tuto problematiku zájem, tak zrod a logiku představ o potřebě usměrňování demokratické společnosti novými prostředky skvěle popsal Edward Bernays v knize přiléhavě nazvané „Propaganda“. Od vzniku moderní propagandy uplynulo již téměř sto let a za tu dobu byla právě v tomto prostředí svého zrodu dovedena k vysokému stupni dokonalosti. Dnes prostupuje většinou americké filmové a televizní produkce, která se jako záplava valí do celého světa. Šíření informací na straně jedné se doplňuje s děsivě dokonalým systémem sběru informací na straně druhé, jak dnes vychází najevo například díky odhalením Edwarda Snowdena. Fenoménu Hollywoodu, hlavní indoktrinační centrály západního světa a příčinám jeho monstrózního vlivu se budu věnovat později, takže zatím ponechám tato tvrzení bez důkazů.

Proto si myslím, že ruský zákon na ochranu dětí a dospívajících je přiměřený a potřebný. Není žádoucí dětem do určitého věku vysvětlovat statistiky o promiskuitě a promořenosti gayů, problematiku análního sexu, fistingu, BDSM a další lahůdky gay subkultury, což uvádím jen namátkově jako příklady argumentačně důležitých témat v polemice s homosexuální propagandou.

Zákon vytváří určitou hráz proti homosexuálnímu smogu, který by se při dostatečné koncentraci, pod líbivým pozlátkem hollywoodských hvězdiček a s nádechem rebelantství mohl pozvolna mladým lidem vstřebávat pod kůži. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou a zejména snadno ovlivnitelné děti a dospívající, kteří jsou zároveň nejčastějšími návštěvníky kin, snadno přijmou určité hodnoty za vlastní.

Lidé z vedení Člověka v tísni jasně předvedli, co jsou zač. Svojí lživou propagandou otevírají prostor pro zločiny na dětech a celou řadu dalších společensky škodlivých jevů. Nemyslím si, že by se Rusové jen tak snadno zaprodali za pár mrzkých grošů od české vlády, ale je třeba dávat si pozor i tady ve střední Evropě, protože hlavním cílem Člověka v tísni je poštvat lidi proti Rusku.

 

 

Dodatečně jsem zjistil, že spoluzakladatel Člověka v tísni Jaromír Štětina byl spolupracovníkem STB. http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

Štětina se dnes vymlouvá, že podepsal spolupráci, aby kryl protistátní aktivity. Na druhé straně tehdy uvedl, že jeho babička byla zakládající členka KSČ, otec členem KSČ již v předválečném období a on sám členem závodního výboru KSČ. Už jenom z počtu zahraničních cest je jasné, že se mu za komunistického režimu nedařilo špatně, a to ani po roce 1968, kdy byl z KSČ vyškrtnut.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

10361)  TerryPlaug (27.08.2021 16:33)

Мы поможем вам в лечении данных заболеваний
Мы вынесли самые востребованные услуги на главную страницу,
но у вас также есть возможность ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг, нажав на кнопку "Показать все". Надеемся, что вы достойно оцените качество нашего сервиса

[url=https://medbrat.site/lechenie-alkogolizma-kliniki-ekaterinburg/]Лечение алкоголизма клиники екатеринбург[/url]
[url=https://medinfos.site/tag/preparaty-lechenie-tabachnoy-zavisimosti-ot/page/56/]препараты лечение табачной зависимости от[/url]
[url=https://medbrat.site/category/lechenie-tabachnoy-zavisimosti-yaroslavl/page/267/]лечение табачной зависимости ярославль[/url]
[url=https://medbrat.site/category/centr-po-profilaktike-i-lecheniyu-tabachnoy-i-nekhimicheskikh-zavisimostey/page/65/]центр по профилактике и лечению табачной и нехимических зависимостей[/url]
[url=https://medbrat.site/biologicheskoe-lechenie-ot-alkogolizma/]Биологическое лечение от алкоголизма[/url]

10362)  cialis 20mg (27.08.2021 16:39)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis pills

10363)  TerryPlaug (27.08.2021 16:43)

Мы поможем вам в лечении данных заболеваний
Мы вынесли самые востребованные услуги на главную страницу,
но у вас также есть возможность ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг, нажав на кнопку "Показать все". Надеемся, что вы достойно оцените качество нашего сервиса

[url=https://medbrat.site/anonimnoe-lechenie-alkogolizma-stacionar/]Анонимное лечение алкоголизма стационар[/url]
[url=https://medbrat.site/category/lechenie-ot-tabachnoy-zavisimosti-moskva/page/54/]лечение от табачной зависимости москва[/url]
[url=https://medalko.site/category/klinika-po-lecheniyu-tabachnoy-zavisimosti/page/106/]практическое руководство по лечению табачной зависимости[/url]
[url=https://medinfos.site/category/lechenie-tabachnoy-zavisimosti-yaroslavl/page/100/]лечение табачной зависимости ярославль[/url]
[url=https://medalko.site/category/klinika-po-lecheniyu-tabachnoy-zavisimosti/page/87/]способы лечения табачной зависимости[/url]

10364)  TerryPlaug (27.08.2021 16:52)

Мы поможем вам в лечении данных заболеваний
Мы вынесли самые востребованные услуги на главную страницу,
но у вас также есть возможность ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг, нажав на кнопку "Показать все". Надеемся, что вы достойно оцените качество нашего сервиса

[url=https://medbrat.site/lekarstvennye-preparaty-lecheniya-alkogolizm/]Лекарственные препараты лечения алкоголизм[/url]
[url=https://medalko.site/kartinki-s-lecheniem-ot-alkogolizma/]Народный лечение алкоголизм женщины[/url]
[url=https://medbrat.site/category/prakticheskoe-rukovodstvo-po-lecheniyu-tabachnoy-zavisimosti/page/20/]практическое руководство по лечению табачной зависимости[/url]
[url=https://medinfos.site/tag/platnaya-narkologiya-tambov/]платная наркология тамбов[/url]
[url=https://medinfos.site/lekarstvennye-sredstva-lecheniya-alkogolizma/]Лекарственные средства лечения алкоголизма[/url]

10365)  TerryPlaug (27.08.2021 17:02)

Мы поможем вам в лечении данных заболеваний
Мы вынесли самые востребованные услуги на главную страницу,
но у вас также есть возможность ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг, нажав на кнопку "Показать все". Надеемся, что вы достойно оцените качество нашего сервиса

[url=https://medbrat.site/kliniki-voronezha-dlya-lecheniya-alkogolizma/]Клиники воронежа для лечения алкоголизма[/url]
[url=https://medinfos.site/lekarstva-preparaty-lecheniya-alkogolizma/]Лекарства препараты лечения алкоголизма[/url]
[url=https://medinfos.site/tag/sposoby-lecheniya-tabachnoy-zavisimosti/page/15/]способы лечения табачной зависимости[/url]
[url=https://medalko.site/category/lechenie-ot-tabachnoy-zavisimosti-moskva/page/3/]Алкоголизм лечение реферат[/url]
[url=https://medalko.site/category/preparaty-lechenie-tabachnoy-zavisimosti/page/154/]лечение от табачной зависимости москва[/url]

10366)  TerryPlaug (27.08.2021 17:12)

Мы поможем вам в лечении данных заболеваний
Мы вынесли самые востребованные услуги на главную страницу,
но у вас также есть возможность ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг, нажав на кнопку "Показать все". Надеемся, что вы достойно оцените качество нашего сервиса

[url=https://medbrat.site/tag/prakticheskoe-rukovodstvo-po-lecheniyu-tabachnoy-zavisimosti/page/10/]практическое руководство по лечению табачной зависимости[/url]
[url=https://medbrat.site/stadii-i-lechenie-zhenskogo-alkogolizma/]Стадии и лечение женского алкоголизма[/url]
[url=https://medbrat.site/kak-prokhodit-lechenie-alkogolizma-u-psikhiatra/]Как проходит лечение алкоголизма у психиатра[/url]
[url=https://medalko.site/shveycariya-lechenie-alkogolizma/]Лечение алкоголизма больница[/url]
[url=https://medalko.site/alkogolizm-zapoi-ikh-lechenie/]Алкоголизм лечение первая помощь[/url]

10367)  TerryPlaug (27.08.2021 17:32)

Мы поможем вам в лечении данных заболеваний
Мы вынесли самые востребованные услуги на главную страницу,
но у вас также есть возможность ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг, нажав на кнопку "Показать все". Надеемся, что вы достойно оцените качество нашего сервиса

[url=https://medbrat.site/category/klinika-po-lecheniyu-tabachnoy-zavisimosti/page/137/]клиника по лечению табачной зависимости[/url]
[url=https://medalko.site/lechenie-narkomanii-za-rubezhom/]Предлагаем лечение наркомании[/url]
[url=https://medalko.site/lechenie-zhenskogo-alkogolizma-krasnodar/]Женский алкоголизм лечение цены на лечение[/url]
[url=https://medinfos.site/category/lechenie-tabachnoy-zavisimosti-minsk/page/29/]лечение табачной зависимости минск[/url]
[url=https://medinfos.site/lechenie-alkogolizma-omsk-besplatno/]Лечение алкоголизма омск бесплатно[/url]

10368)  TerryPlaug (27.08.2021 17:41)

Мы поможем вам в лечении данных заболеваний
Мы вынесли самые востребованные услуги на главную страницу,
но у вас также есть возможность ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг, нажав на кнопку "Показать все". Надеемся, что вы достойно оцените качество нашего сервиса

[url=https://medbrat.site/category/lechenie-tabachnoy-zavisimosti-v-yaroslavle/page/302/]лечение табачной зависимости в ярославле[/url]
[url=https://medalko.site/lecheniya-ot-alkogolizma-v-ulyanovske/]лечение от табачной зависимости в пензе[/url]
[url=https://medalko.site/category/preparaty-lechenie-tabachnoy-zavisimosti/page/201/]препараты лечение табачной зависимости от[/url]
[url=https://medinfos.site/lechenie-ot-alkogolizma-v-omske-adresa-ceny/]Лечение от алкоголизма в омске адреса цены[/url]
[url=https://medbrat.site/tag/centr-po-profilaktike-i-lecheniyu-tabachnoy-i-nekhimicheskikh-zavisimostey/page/33/]центр по профилактике и лечению табачной и нехимических зависимостей[/url]

10369)  TerryPlaug (27.08.2021 17:51)

Мы поможем вам в лечении данных заболеваний
Мы вынесли самые востребованные услуги на главную страницу,
но у вас также есть возможность ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг, нажав на кнопку "Показать все". Надеемся, что вы достойно оцените качество нашего сервиса

[url=https://medbrat.site/page/98/]MedbratSiteMedbratSite[/url]
[url=https://medbrat.site/kliniki-dlya-lecheniya-alkogolizma-chita/]Клиники для лечения алкоголизма чита[/url]
[url=https://medbrat.site/samoe-yeffektivnoe-lechenie-alkogolizma-forum/]Самое эффективное лечение алкоголизма форум[/url]
[url=https://medinfos.site/category/preparaty-lechenie-tabachnoy-zavisimosti-ot/page/42/]препараты лечение табачной зависимости от[/url]
[url=https://medalko.site/stoimost-lecheniya-ot-alkogolizma-v-reabilitacionnom-centre/]Гомеопатия в лечении алкоголизма[/url]

10370)  TerryPlaug (27.08.2021 18:01)

Мы поможем вам в лечении данных заболеваний
Мы вынесли самые востребованные услуги на главную страницу,
но у вас также есть возможность ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг, нажав на кнопку "Показать все". Надеемся, что вы достойно оцените качество нашего сервиса

[url=https://medbrat.site/tag/lechenie-ot-tabachnoy-zavisimosti-v-penze/page/67/]лечение от табачной зависимости в пензе[/url]
[url=https://medinfos.site/tag/klinika-po-lecheniyu-tabachnoy-zavisimosti/page/5/]клиника по лечению табачной зависимости[/url]
[url=https://medalko.site/category/preparaty-lechenie-tabachnoy-zavisimosti/page/310/]лечение от табачной зависимости москва[/url]
[url=https://medinfos.site/klinika-po-lecheniya-alkogolizma-v-sankt-peterburge/]Клиника по лечения алкоголизма в санкт петербурге[/url]
[url=https://medinfos.site/category/narkologiya-lechenie-tambov/page/78/]наркология лечение тамбов[/url]

10371)  cialis online (27.08.2021 23:33)

cialis dosage <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a>

10372)  cialis generic (27.08.2021 23:35)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a> cialis 20 mg

10373)  TerryPlaug (29.08.2021 03:44)

Мы поможем вам в лечении данных заболеваний
Мы вынесли самые востребованные услуги на главную страницу,
но у вас также есть возможность ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг, нажав на кнопку "Показать все". Надеемся, что вы достойно оцените качество нашего сервиса

[url=https://medbrat.site/sredstva-i-lechenie-ot-alkogolizma/]Средства и лечение от алкоголизма[/url]
[url=https://medbrat.site/centry-lecheniya-narkomanii-v-volgograde/]Центры лечения наркомании в волгограде[/url]
[url=https://medbrat.site/klinika-lechenie-alkogolizma/]Клиника лечение алкоголизма[/url]
[url=https://medalko.site/novosti-po-lecheniyu-alkogolizma/]лечение табачной зависимости минск[/url]
[url=https://medbrat.site/category/lechenie-tabachnoy-zavisimosti-minsk/page/21/]лечение табачной зависимости минск[/url]

10374)  TerryPlaug (04.09.2021 21:29)

Мы поможем вам в лечении данных заболеваний
Мы вынесли самые востребованные услуги на главную страницу,
но у вас также есть возможность ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг, нажав на кнопку "Показать все". Надеемся, что вы достойно оцените качество нашего сервиса

[url=https://medinfos.site/klinika-lecheniya-alkogolizma-odincovo/]Клиника лечения алкоголизма одинцово[/url]
[url=https://medalko.site/category/lechenie-tabachnoy-zavisimosti-yaroslavl/page/111/]центр по профилактике и лечению табачной и нехимических зависимостей[/url]
[url=https://medinfos.site/category/narkologiya-tambov-na-moskovskoy/]наркология тамбов на московской[/url]
[url=https://medinfos.site/category/sposoby-lecheniya-tabachnoy-zavisimosti/page/232/]способы лечения табачной зависимости[/url]
[url=https://medalko.site/rostov-na-donu-lechenie-narkomanii/]Новые лечение наркомании[/url]

10375)  sep (09.09.2021 02:24)

Всем привет, хочу рассказать о сервисе [url=https://kto-zvonil.net]kto-zvonil.net[/url] с помощью данного сервиса, вы можете бесплатно узнать [url=https://kto-zvonil.net]кто звонил[/url] вам на телефон. Также можете почитать отзывы о номерах или оставить свой, если вам звонит мошенник.
Спасибо что дочитали мой пост. Я создаю полезные сервисы для людей.

10376)  sep (09.09.2021 02:24)

Здравствуйте. Пожалуйста не удаляйтемой пост. Мое сообщение не спам. Позвольте мне порекомендовать вам сайт бесплатных объявлений.
Размещать можно объявления для любого региона России, бесплатно. При регистрации вам дарят 10 рублей.
сайт [url=https://natumbe.ru]NATUMBE.RU[/url] Еще можно пройти по ссылке
Еще хочу рассказать о моем сервисе [url=https://kto-zvonil.net]kto-zvonil.net[/url] с помощью данного сервиса, вы можете бесплатно узнать [url=https://kto-zvonil.net]кто звонил[/url] вам на телефон. Также можете почитать отзывы о номерах или оставить свой, если вам звонит мошенник.
Спасибо что дочитали мой пост. Я создаю полезные сервисы для людей.

10377)  sep (09.09.2021 23:56)

Здравствуйте. Пожалуйста не удаляйтемой пост. Мое сообщение не спам. Позвольте мне порекомендовать вам сайт бесплатных объявлений.
Размещать можно объявления для любого региона России, бесплатно. При регистрации вам дарят 10 рублей.
сайт [url=https://natumbe.ru]NATUMBE.RU[/url] Еще можно пройти по ссылке
Еще хочу рассказать о моем сервисе [url=https://kto-zvonil.net]kto-zvonil.net[/url] с помощью данного сервиса, вы можете бесплатно узнать [url=https://kto-zvonil.net]кто звонил[/url] вам на телефон. Также можете почитать отзывы о номерах или оставить свой, если вам звонит мошенник.
Спасибо что дочитали мой пост. Я создаю полезные сервисы для людей.

10378)  sep (09.09.2021 23:57)

Всем привет, хочу рассказать о сервисе [url=https://kto-zvonil.net]kto-zvonil.net[/url] с помощью данного сервиса, вы можете бесплатно узнать [url=https://kto-zvonil.net]кто звонил[/url] вам на телефон. Также можете почитать отзывы о номерах или оставить свой, если вам звонит мошенник.
Спасибо что дочитали мой пост. Я создаю полезные сервисы для людей.

10379)  sep (11.09.2021 00:54)

Всем привет, хочу рассказать о сервисе [url=https://kto-zvonil.net]kto-zvonil.net[/url] с помощью данного сервиса, вы можете бесплатно узнать [url=https://kto-zvonil.net]кто звонил[/url] вам на телефон. Также можете почитать отзывы о номерах или оставить свой, если вам звонит мошенник.
Спасибо что дочитали мой пост. Я создаю полезные сервисы для людей.

10380)  MicheleRak (19.09.2021 10:21)

[url=https://avtopodbor-spb.pro][img]https://thumb.tildacdn.com/tild3135-3765-4435-a165-636139366533/-/resize/300x/-/format/webp/2.png[/img][/url]
[b][url=https://avtopodbor-spb.pro]Автоподбор «под ключ»[/url][/b]
—Согласование параметров авто и бюджета с заказчиком
—Оформление Договора на подбор автомобиля
—Анализ рынка предложений
—Первичный отбор авто подходящих под параметры заказчика, отправка их на согласование заказчику
—Выезд и полная диагностика автомобиля
—Предоставление фото-отчета и согласование автомобиля с заказчиком
—Совместный выезд с заказчиком на встречу с продавцом
—Аргументированный торг, 100% в интересах заказчика
—По необходимости, загоняем на подъемник, замеряем компрессию
—Помощь в оформлении всех документов и постановки на учет в МРЭО

****************************
[url=https://avtopodbor-spb.pro/3 ]диагностика авто перед покупкой
[/url]
****************************

Автоподбор «под ключ»:https://avtopodbor-spb.pro
—Согласование параметров авто и бюджета с заказчиком
—Оформление Договора на подбор автомобиля
—Анализ рынка предложений
—Первичный отбор авто подходящих под параметры заказчика, отправка их на согласование заказчику
—Выезд и полная диагностика автомобиля
—Предоставление фото-отчета и согласование автомобиля с заказчиком
—Совместный выезд с заказчиком на встречу с продавцом
—Аргументированный торг, 100% в интересах заказчика
—По необходимости, загоняем на подъемник, замеряем компрессию
—Помощь в оформлении всех документов и постановки на учет в МРЭО


Получить по акции: https://avtopodbor-spb.pro


[url=https://www.80yx.top/thread-70116-1-1.html]диагностика авто перед покупкой[/url]
[url=https://harusan1220.blog.ss-blog.jp/2020-10-26?comment_success=2021-09-19T17:19:14&time=1632039554]диагностика авто перед покупкой[/url]
[url=http://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?f=2&t=115515]автоподбор авто с пробегом[/url]
[url=https://ledbrightt.blog.ss-blog.jp/2014-01-09?comment_success=2021-09-19T17:19:22&time=1632039562]купить авто с пробегом[/url]
[url=http://ygrae.free.fr/guestbook/guestbook.php?error=captcha#errorh]купить авто с пробегом[/url]
754_741

10381)  Williamneway (19.09.2021 12:54)

[url=https://dyba.biz][img]https://dyba.biz/wp-content/uploads/2009/11/s-150x150.jpg[/img][/url]
[b]Сайт[/b] посвящен заработку денег в Интернет, SEO, инвестициям и т.п. Надеюсь, что с помощью моего блога, вы узнаете много нового и начнете зарабатывать первые деньги в Интернет.
Наши услуги:[url=https://dyba.biz/category/sozdanie-sajta/ ]Создание сайта
[/url]

*******************************************
Проект посвящен заработку денег в Интернет, SEO, инвестициям и т.п. Надеюсь, что с помощью моего блога, вы узнаете много нового и начнете зарабатывать первые деньги в Интернет.
Подробнее: https://dyba.biz/category/sozdanie-sajta/


[url=http://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?f=2&t=115595]Создание сайта[/url]
[url=http://toolsstore.simpla-template.org.ua/products/hyundai-h-850/#comment_19479]Продвижение сайта, SEO[/url]
[url=https://azimute.med.br/forum-lgpd/#comment-32249]Создание сайта[/url]
[url=https://filiaf.blog.ss-blog.jp/2015-09-19?comment_success=2021-09-19T19:51:08&time=1632048668]Продвижение сайта, SEO[/url]
[url=http://ergomebel.su/products/komfortino-zima-lyuks/#comment_260696]Заработок[/url]
c4c71e0

10382)  CarlosStory (20.09.2021 11:47)

[url=https://faonlux.ru][img]https://faonlux.ru/image/catalog/logo-faon-100x100.png[/img][/url]
Лечебная косметика
Лечебные препараты линии FAON ( FArmatia Origin Natura ) являются результатом многолетней работы специалистов из области разработки
и производства лекарств,иммунопрепаратов, фармацевтики, аптечной косметики и лекарственных растений.

[url=https://faonlux.ru/faon/faon-41 ][b]перуанский бальзам
[/b] [/url][url=https://faonlux.ru/faon/faon-4 ]faon 4
[/url]][url=https://faonlux.ru/faon/ ]faon купить
[/url]
**********************************
Лечебная косметика.
Лечебные препараты линии FAON ( FArmatia Origin Natura ) являются результатом многолетней работы специалистов из области разработки
и производства лекарств,иммунопрепаратов, фармацевтики, аптечной косметики и лекарственных растений.

Каталог:
перуанский бальзам -https://faonlux.ru/faon/faon-41
faon 4 -https://faonlux.ru/faon/faon-4
faon купить -https://faonlux.ru/faon/
[url=https://flowersboom.ru/9_maya/comment-page-554/#comment-132437]faon купить[/url]
[url=http://www.vuemme.it/main/contatti/%28now%29/1632131096/%28error%29/form_122#back122]перуанский бальзам[/url]
[url=https://www.polis.it/landing/stay-tuned/contatti/%28now%29/1632131098/%28error%29/form_245#back245]Перуанский бальзам FAON-4[/url]
3a0cc80

10383)  Williamneway (20.09.2021 20:12)

[url=https://dyba.biz]Заработок в интернете https://dyba.biz[/url]

10384)  Barbarajounk (22.09.2021 10:18)

[b]Hellow[/b]
[url=https://brianclarkelectricalservices.co.uk][img]https://brianclarkelectricalservices.co.uk/wp-content/uploads/2021/09/technological-progress.jpg[/img] [/url]
If you want to become a [b]Certified Electrician[/b], you will have to pass the City & Guilds exam. The question is: what do you have to pass? What is the curriculum of this course? And why is it being offered?
[url=https://brianclarkelectricalservices.co.uk/commercial-electrician/ ]Commercial electrician
[/url]

*********************************

Hellow
If you want to become a Super Electrician, you will have to pass the City & Guilds exam. The question is: what do you have to pass? What is the curriculum of this course? And why is it being offered?

About this - Industrial electrician : https://brianclarkelectricalservices.co.uk/industrial-electrician/


[url=https://azimute.med.br/forum-lgpd/#comment-32738]Commercial electrician[/url]
[url=https://3dprinters4education.nl/phasellus-ligula-velit/#comment-192902]Commercial electrician[/url]
[url=http://ergomebel.su/products/komfortino-zima-lyuks/#comment_262688]Industrial electrician[/url]
[url=https://riviera-press.fr/insider/content/top-marques-event-superlatives?page=2126#comment-112050]Commercial electrician[/url]
[url=http://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?f=2&t=118691]Industrial electrician[/url]
e8b0a87

10385)  masha (27.09.2021 15:00)

Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин [b]pokras7777[/b]Раскрутка сайта под ключ
.Так же собираем базы Обратесь всегда будем рады вам помочь наша группа в телеграме [url=https://goo.su/4zRx
]бесплатные базы для хрумера[/url] или в пишите
[url=http://surl.li/vzoi]скайп[/[b]url[/b]]
[url=https://medbrat.site/category/baza-dlya-khrumera-20-millionov/page/166/]wordpress база для хрумера[/url]
[url=https://medbrat.site/r-link-store-4pda/]как собрать базы для хрумера[/url]
[url=https://medbrat.site/tag/bazy-khrumera-2016/page/44/]базы хрумера 2016[/url]
[url=https://medbrat.site/baza-ssylok-dlya-khrumera-skachat/]база для хрумера купить[/url]
[url=https://medbrat.site/category/bazy-khrumera-skachat/page/227/]базы хрумера скачать[/url]
[url=https://medbrat.site/tag/baza-miks-dlya-khrumera/page/25/]Xrumer ed news[/url]
[url=https://medbrat.site/category/wordpress-besplatnyy/page/31/]R link store русский сайт za[/url]
[url=https://medbrat.site/category/prodam-baza-dlya-khrumera/page/37/]продам база для хрумера[/url]
[url=https://medbrat.site/category/bazy-khrumera-skachat/page/278/]базы хрумера скачать[/url]
[url=https://medbrat.site/r-link-store-russkiy-sayt-85/]R link store русский сайт 85[/url]
[url=https://medbrat.site/xrumer-chto-yetogo-goroda/]Xrumer что этого мало[/url]
[url=https://medbrat.site/category/baza-dlya-khrumera-kupit/page/89/]русские базы для хрумера[/url]
[url=https://medbrat.site/category/bazy-dlya-khrumera/page/97/]базы для хрумера[/url]
[url=https://medbrat.site/tag/bazy-dlya-khrumera-2017/page/8/]базы для хрумера 2017[/url]
[url=https://medbrat.site/ispolzovanie-wordpress-author/]WordPress бесплатный music[/url]

10386)  masha (27.09.2021 15:07)

Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин [b]pokras7777[/b]Раскрутка сайта под ключ
.Так же собираем базы Обратесь всегда будем рады вам помочь наша группа в телеграме [url=https://goo.su/4zRx
]бесплатные базы для хрумера[/url] или в пишите
[url=http://surl.li/vzoi]скайп[/[b]url[/b]]
[url=https://medbrat.site/r-link-store-za/]R link store za[/url]
[url=https://medbrat.site/skachat-bazu-adresov/]база данных wordpress сайта[/url]
[url=https://medbrat.site/wordpress-besplatnyy-8-answers/]WordPress бесплатный 8 answers[/url]
[url=https://medbrat.site/category/bazy-dlya-khrumera/page/462/]базы для хрумера[/url]
[url=https://medbrat.site/astrakhan-rybalka-bazy-otdykha/]использование wordpress[/url]
[url=https://medbrat.site/category/baza-trastovykh-saytov-dlya-khrumera/page/85/]прогон хрумером[/url]
[url=https://medbrat.site/tag/bazy-forumov-dlya-khrumera-2019/page/11/]база сайтов на wordpress[/url]
[url=https://medbrat.site/category/bazy-khrumera-kupit/page/15/]Prefer как использовать[/url]
[url=https://medbrat.site/category/wordpress-blog-sayt/page/44/]хрумер[/url]
[url=https://medbrat.site/r-link-store-russkiy-sayt-32/]R link store русский сайт 32[/url]
[url=https://medbrat.site/category/baza-saytov-dlya-khrumera/page/36/]база сайтов для хрумера[/url]
[url=https://medbrat.site/link-storage/]Link storage[/url]
[url=https://medbrat.site/nod-baza-skachat-besplatno/]Нод база скачать бесплатно[/url]
[url=https://medbrat.site/category/baza-saytov-dlya-khrumera/page/168/]база ссылок для хрумера[/url]
[url=https://medbrat.site/category/baza-ssylok-khrumera/page/34/]База данных скачать через торрент[/url]

10387)  BruceSal (02.10.2021 05:00)

Какими высокими бы ни были требования к технике, всегда хочется максимально недорого купить проектор. В интернет-магазине
Projector24 вы сможете выбрать оптимальную модель среди мультимедийного презентационного оборудования и домашних проекторов
и купить её недорого — по самым низким в Москве ценам.
[url=https://www.projector24.ru/proektory/epson-s-podderzhkoy-chromecast/]Проектор Ricoh PJ X4241N[/url]
[url=https://www.projector24.ru/proektory/acer-c120/]Проектор Viewsonic PG707X[/url]
[url=https://www.projector24.ru/proektory/optoma-dlp-1920x1080/page-2/]Проекторы DLP 3840x2160 с поддержкой Miracast[/url]
[url=https://www.projector24.ru/proektory/philips-dlp-s-podderzhkoy-hdmi/]Проекторы BIG универсальные с поддержкой HDMI[/url]
[url=https://www.projector24.ru/proektory/s-portom-lan-rj-45/page-10/]Проекторы Optoma DLP с поддержкой 3D[/url]

10388)  BruceSal (02.10.2021 05:04)

Какими высокими бы ни были требования к технике, всегда хочется максимально недорого купить проектор. В интернет-магазине
Projector24 вы сможете выбрать оптимальную модель среди мультимедийного презентационного оборудования и домашних проекторов
и купить её недорого — по самым низким в Москве ценам.
[url=https://www.projector24.ru/proektory/igrovye-s-podderzhkoy-mhl/]Проекторы RICOH для презентаций[/url]
[url=https://www.projector24.ru/proektory/ricoh-dlp-s-podderzhkoy-hdmi/]Проекторы для презентаций с поддержкой 3D[/url]
[url=https://www.projector24.ru/proektory/acer-x1327wi/]Проектор Optoma DS421[/url]
[url=https://www.projector24.ru/proektory/jmgo/]Проектор Dell 1610HD[/url]
[url=https://www.projector24.ru/proektory/canon-1280x800/]Проектор Vivitek DU3661Z[/url]

10389)  Mobile Application (02.10.2021 13:24)

A lot of thanks for all of the hard work on this web site. Ellie really likes managing investigations and it is easy to see why. A number of us hear all regarding the dynamic medium you make useful tactics via your web site and even encourage response from some other people on that situation plus our favorite simple princess is certainly discovering a lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. Your carrying out a really great job. <a href=https://www.blogexpander.com/>blog</a>
I always use <a href=https://1llo.short.gy/RUQw71>url shortener</a>
It is very helpful.

10390)  cialis generic (02.10.2021 23:58)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a> cialis tablets

10391)  cialis 20 mg (03.10.2021 02:28)

cialis alternative <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a>

10392)  cialis online (03.10.2021 06:41)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a> cialis online

10393)  Mobile Application (03.10.2021 07:43)

I enjoy you because of all of the efforts on this web site. My mom really likes engaging in internet research and it is simple to grasp why. Many of us know all of the lively ways you make insightful thoughts through the website and in addition invigorate response from others on that idea then our child is without a doubt starting to learn so much. Enjoy the remaining portion of the year. You are always carrying out a useful job. <a href=https://www.blogexpander.com/>blog</a>
I always use <a href=https://1llo.short.gy/NAn8ef>url shortener</a>
It is very helpful.

10394)  cialis 20 mg (03.10.2021 10:58)

cialis without a doctor prescription <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a>

10395)  cialis tablets (03.10.2021 11:20)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis without a doctor prescription</a> cheap cialis

10396)  cialis online (03.10.2021 12:23)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a> cialis dosage

10397)  cialis dosage (03.10.2021 13:42)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis alternative</a> cialis coupon

10398)  buy cialis online (03.10.2021 16:07)

cialis without a doctor prescription <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis without a doctor prescription</a>

10399)  cialis tablets (03.10.2021 16:20)

generic cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a>

10400)  cialis 20mg (03.10.2021 16:29)

cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20 mg</a>

«   1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek