Globální šíření HIV homosexuály

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/globalni-epidemie-hiv-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

Autoři sami upozorňují na to, že počty nakažených HIV jsou velmi podobné v mnoha regionech, počínaje Severní Amerikou, přes Střední a Jižní Ameriku, subsaharskou Afriku, až po jižní a jihovýchodní Asii. Výskyt HIV u MSM (mužů kteří mají sex s muži) se v celé této ohromné oblasti pohybuje v pásmu 14 -18 %, což znamená, že je nakažen každý šestý nebo sedmý MSM.

 

Celosvětovou pandemií HIV, který je původcem nemoci AIDS se podrobně zabývá článek Globální epidemiologie HIV infekce u mužů, kteří mají sex s muži (Global epidemiology of HIV infection in men who have sex with men), který byl publikován v roce 2012 v Lancetu. Profesor Chris Beyrer a spoluautoři uvádí, že provedli kompletní rešerši vědecké literatury a pro tento článek zpracovali 2105 jednotlivých citací, takže se jedná o skutečně reprezentativní studii.

ZDROJ 1 nebo ZDROJ 2

Autoři článku pracují s termínem MSM = muži kteří mají sex s muži (men who have sex with men). Za MSM je považován každý muž, který měl někdy v životě sex s jiným mužem. Nepočítají se mezi ně pouze transgendeři, kteří mají mužské pohlavní orgány, ale sami se považují za ženy. Je to tedy podstatně širší kategorie, než homosexuálové, ale i než kategorie homosexuálů a bisexuálů dohromady. Stačí, když muž měl kdysi sex s jiným mužem ve vězení, v armádě, nebo se jako prostitut prodával homosexuálům a už patří do kategorie MSM. V článku „Statewide estimation of racial/ethnic populations of men who have sex with men in the U.S.“ se uvádí podíl MSM na populaci Spojených států ve výši 6,4%.

V úvodu článku se píše, že v roce 2012 jsou MSM ve velkém riziku HIV infekce v každé situaci, ve které je pandemie HIV studována. Toto riziko trvá od té doby, kdy byl syndrom dnes známý jako AIDS popsán u homosexuálních mužů v Los Angeles v roce 1981. Navzdory dekádám vědeckého výzkumu a úsilí o zlepšení na úrovni komunit, medicíny a veřejného zdraví je ze všech částí světa hlášeno břemeno vysokého výskytu HIV u MSM. V mnoha oblastech s vysokými příjmy včetně Austrálie, Francie, Británie a Spojených států je epidemie HIV v populaci jako celku na ústupu, s výjimkou MSM, u kterých epidemie sílí navzdory nové a poměrně účinné léčbě HAART (highly active antiretroviral therapy). HAART snižuje koncentraci viru v organismu nakažených na minimum a proto se předpokládá, že také snižuje riziko nakažení sexuálních partnerů těchto osob. Nakažení lidé ale také déle žijí a déle zůstávají sexuálně aktivní. Problémem je také v tom, že gayové nebývají příliš disciplinovaní v užívání léků a často nedodržují omezení v konzumaci alkoholu a dalších drog. Někteří vynalézavci dokonce začali používat léčivé látky proti HIV efavirenz a ritonavir pro výrobu drog s názvy nyaope nebo whoonga. Účinky efavirenzu se totiž podobají LDS. Zneužívání léků vzbuzuje velké obavy, protože vede k selekci rezistentních kmenů HIV, podobně jako nadměrné užívání antibiotik v chovech domácích zvířat vede k selekci rezistentních kmenů bakterií.

ZDROJ 1

ZDROJ 2

Celosvětová pandemie HIV mezi MSM je přehledně zachycena na následujícím sloupcovém grafu a mapě světa. Zvláště užitečný je sloupcový graf, protože ten porovnává zamoření virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV) u populace MSM se zamořením celé dospělé populace daných regionů. Při pohledu na sloupcový graf je však třeba mít na vědomí, že fialový sloupec znamená výskyt v procentech u všech dospělých, tedy i u homosexuálů. Pokud bychom porovnávali populaci MSM s těmi, kteří nejsou MSM, tak by ty rozdíly byly ještě mnohem větší, než vidíme zde při srovnání fialového a červeného sloupce pro danou oblast.

 

 

AIDS pohlavní nemoci 01

 

Obrázek 1. Globální výskyt HIV u MSM v porovnání s regionálním výskytem u dospělých (podle UNAIDS).

Prevalence of HIV in all adults = výskyt HIV u všech dospělých v procentech.

Prevalence of HIV in MSM = výskyt HIV u MSM (mužů kteří mají sex s muži).

 

 

Globální epidemie HIV

Obrázek 2. Globální výskyt HIV u MSM,  ze studií publikovaných 2007–11. Čísla znamenají výskyt v procentech (95% CIs).

MSM = men who have sex with men = muži kteří mají sex s muži.

Data of HIV in MSM collected but prevalence not reported = údaje o HIV u MSM  jsou shromažďována, ale nejsou publikována. (např. Francie).

Autoři sami upozorňují na to, že počty nakažených HIV jsou velmi podobné v mnoha regionech, počínaje Severní Amerikou, přes Střední a Jižní Ameriku, subsaharskou Afriku, až po jižní a jihovýchodní Asii. Výskyt HIV u MSM (mužů kteří mají sex s muži) se v celé této ohromné oblasti pohybuje v pásmu 14 -18 %, což znamená, že je nakažený každý šestý nebo sedmý MSM.

O subsaharské Africe se obvykle píše, že pandemie HIV tam má jiný charakter a je tam spojena s heterosexuálním pohlavním stykem. Ze sloupcového grafu vidíme, že je to pravda jen částečně. Výskyt v celé populaci (včetně MSM) tam skutečně dosahuje mimořádné výše pěti procent, ale i tak je výskyt u MSM zhruba 3,5 krát vyšší (17,9%), než v celé populaci těchto zemí a celkově druhý na světě hned po Karibiku. Za povšimnutí dále stojí nízký, tří procentní výskyt v oblasti Blízkého východu a severní Afriky, který lze zřejmě přičítat disciplinujícímu vlivu islámu. Počty nakažených MSM okolo šesti procent v Evropě, Rusku a východní Asii jsou také varovné.

Autoři článku opakovaně používají termín „břemeno nemoci u MSM“ (disease burden).  Tento termín nebezpečně navozuje dojem nezaslouženého údělu, nebo dokonce viny společnosti, která gaye ostrakizuje, stigmatizuje, nedává dost peněz na výzkum, prevenci a léčbu AIDS atd. Autoři však sami na otázku, kdo za hrozivé zamoření viry může, odpovídají tím, že vyjmenovávají rizikové faktory nákazy HIV u homosexuálů. Jedná se především o přijímající anální soulož bez ochrany a dále o vysokou frekvenci mužských partnerů, vysoký celoživotní počet mužských partnerů, injekční užívání drog, vysoká koncentrace virů u sexuálních partnerů a neinjekční užívání drog včetně stimulantů amfetaminového typu.

Barebacking

Výslovně se v článku popisuje také barebacking, který byl v roce 2004 definován jako „úmyslný anální sex bez kondomu v souvislosti s rizikem HIV“. Analýzy webových stránek zaměřených na barebacking ukazuje, že MSM včetně mužů nakažených HIV svévolně vyhledávají anální sex bez použití kondomu. Barebacking u MSM párů, kdy jsou oba sexuální partneři nakaženi HIV, je spojen s přenosem dalších pohlavních nemocí a se superinfekcemi (opakovaným nakažením) HIV pozitivních homosexuálů, které mohou zahrnovat kmeny HIV odolné vůči lékům. Metaanalýza amerických studií z roku 2009 ukázala, že většina MSM, kteří věděli, že jsou nakaženi HIV, chránili své partnery před infekcí, ale že sex bez kondomů byl obvyklejší mezi HIV pozitivními partnery, okolo 30 %. Při zběžném laickém pohledu by se mohlo zdát, že je jedno, zda se člověk nakažený HIV nakazí jiným kmenem tohoto viru, nebo jiným druhem viru, jako např. HTLV,  HAV, HCV nebo HEV. Jedná se však o velmi nebezpečné situace, kdy se v jednom těle současně rozmnožují různé viry a může docházet k rekombinaci odlišných kmenů téhož viru, nebo k horizontálnímu přenosu genetického materiálu mezi různými druhy virů. Tyto nové kmeny virů, odolné vůči lékům nebo s jinak vylepšenými vlastnostmi (z pohledu viru) se potom dále šíří a ohrožují celou lidskou populaci.

Následující titulní strana sexuálních příběhů pro gaye ilustruje oblíbenost barebackingu mezi gayi, zde v zajímavé souvislosti s bondáží a cbt. Publikaci lze zakoupit na Amazonu. O oblíbenosti barebackingu mezi gayi se každý snadno přesvědčí, když si slovo barebacking zadá do vyhledávače a klikne na obrázky.

 

Globální epidemie HIV

Barebackování euro chlapců a starších mužů

Fetish edice: panicové, strait chlapci, bondáž a cbt = cock and ball torture = mučení penisu a varlat

ZDROJ 1

ZDROJ 2

Z údajů článku v Lancetu tedy vidíme, že chování MSM ve většině světa je pozoruhodně podobné, bez ohledu na to, zda se jedná o MSM ze Spojených států, Peru, Keni, nebo Barmy.  Lékařské údaje o počtech nakažených jsou poměrně spolehlivé a doplňují se s údaji o vysoké promiskuitě, které vyplývají z celé řady sexuologických a sociologických výzkumů chování gayů. Gayové těžko mohou někoho obviňovat z toho, že provozují barebacking – úmyslně riskantní anální sex bez kondomu, střídají stovky sexuálních partnerů a užívají drogy.

Často slýcháme argument, že je soukromou záležitostí každého jedince, zda je na kluky nebo na holky a že není důvod jim bránit v lásce. Pokud se však jedná jen o jejich soukromou záležitost, potom by si měli také soukromě financovat náklady na léčbu, prevenci a výzkum pohlavních nemocí, které jsou přímým důsledkem „lásky gayů“. A všichni ti tolerantní, kteří prohlašují, že je to jen jejich soukromá záležitost, do které moralisté nemají co kecat, ať dobrovolně posílají z každé výplaty pár set korun do fondu na léčbu pohlavních nemocí gayů.

Rozhodně tedy není na místě mluvit o břemenu, které gayové nesou. V případě vrahů a násilníků také nemluvíme o břemenu věznění, které nesou, protože předpokládáme, že jsou buď cele, nebo částečně zodpovědní za svoje činy. Břemeno nesou jejich oběti a také celá společnost, protože cena za pobyt ve vězení je podobná ceně za pobyt v hotelu.

Nečistá a nebezpečná komunita gayů tak sama představuje velké břemeno pro většinovou, heterosexuální společnost. Je však třeba opět zdůraznit, že vina padá především na mocenskou elitu, která homosexuální ideologii prosazuje a až po ní na běžné gaye, z nichž se mnozí od mládí potýkají s behaviorálními a drogovými závislostmi.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1)  Martin Jelínek (02.06.2015 20:19)

Vyšší prevalence HIV u MSM je pochopitelná, ale z uvedené tabulky nelze činit vůbcc žádné závěry, neboť neznáme prevalenci výskytu MSM v populaci - o ní se statistiky nevedou.

Bez ohledu na to se však HIV v celosvětovém měřítku šíří především heterosexuálními styky: z 35 miliónů infikovaných jich 25 připadá na subsaharskou Afriku, podíl homosexuálů je tam jen zanedbatelný.

U nás pochází z homosexuálního styku něco přes 60% infekcí, HIV ovšem nepředstavuje žádnou hrozbu: od roku 1985 až dodnes jsme zaregistrovali jen něco přes 3000 HIV pozitivních, a stabilně tak patříme mezi několik zemí s nejnižšším výskytem na světě.

Na rozdíl od heterosexuálů se homosexuálové mnohem důsledněji chrání, zatímco heterosexuálové k šíření infekce přispívají stále častěji, zejména s růstem popularity análního sexu (např. v USA dnes anální styk běžně provozuje cca 40% heterosexuálních mužů a 37% žen). Absolutní počet heterosexuálů, provozujících anální sex, tedy několikanásobně převyšuje počet všech homosexuálů.

Vaše představy o homosexualitě, prezentované na tomto webu, jsou všeobecně velice scestné, pane Čermáku. Díky vaší vášnivě nenávistné zaujatosti a homofobie jsou v dokonalém protikladu s faktem, že homosexulita s sebou nenese vůbec žádné specifické riziko.

Absolutní většina homosexuálů žije stejně zdravým a plnohodnotným životem jako všichni ostatní, a podřizuje se stejným morálním zásadám. Jinak to ani nejde, jelikož všichni vyrostli v normálních tradičních rodinách a přirozeně vyznávají všechny základní hodnoty naší civilizace, postavené na křesťanství.

Tuto skutečnost si většinová společnost uvědomuje tím více, čím častěji vidí homosexuály na veřejnosti, ve svých rodinách, na pracovišti a v nejbližšín okolí.
Za 70 let své postupující emancipace se homosexuálové úspěšně zbavují stigmat, pocházejících z časů nevědomosti, a stávají se integrální součástí občanské pospolitosti.

Jsou lidé, kteří s tím stále ještě mají problém, a vy k nim patříte. Dovedu si představit, jak frustrující musí být vědomí, že váš hlas nepřetržitě ztrácí na váze. Ale bohužel neexistuje možnost, jak vám ulevit. Naše životy jsou krátké, a vy se svou beznadějnou snahou zbytečně připravujete o cenný čas, který byste mohl naplnit nějakou opravdu smysluplnou činností. :-)

2)  Carlos (16.06.2015 01:33)

Pan Martin Jelínek má naprostou pravdu, autor zde používá data, která sám naumí explicitně vysvětlit a tím dochází k dezinformaci! Největší prevalence, i abundance HIV+ osob je v zemích, kde se HIV šíří zejména heterosexuálním způsobem! Subjektivní antipatie autora, by se měla držet na uzdě, pokud chce demonstrovat data, která jsou nezměnitelná!

3)  Mene Amber (30.06.2019 10:45)

Ahoj všichni! I, m zde prozkoumat blogy a fórum o nádherné a nejbezpečnější lék na (Herpes Virus). Byl jsem pozitivní na smrtící virus zvaný herpes a já jsem ztratil naději, protože jsem byl ven vrhal a odmítl dokonce i mé přátele skříně. Hledal jsem on-line, abych věděl a vyptával se na lék na Herpes a já jsem četl někoho svědectví o tom, jak byl vyléčen z Herpes, tak jsem se rozhodl kontaktovat stejného bylinkáře, protože vím, že příroda má moc léčit všechno. kontaktoval jsem ho, abych věděl, jak mi může pomoci a on mi řekl, že se nebudu bát, že mě uzdraví přírodními bylinami od Boha! po dvou dnech, kdy ho kontaktoval, mi řekl, že lék je připraven a poslal mi ho přes DHL a po 3 dnech se mi dostal! Použil jsem med, když mě instruoval (Ráno a VEČER) a byl jsem vyléčen! jeho opravdu jako sen, ale jsem tak šťastný! to je důvod, proč jsem se rozhodl také přidat další komentář k Němu tak, že více může být zachráněno stejně jako já! a pokud potřebujete jeho pomoc, můžete mu poslat e-mail na adresu purenaturalhealer@gmail.com nebo whatsapp +2348105150446

4)  LkkGC (09.01.2021 19:29)

Drug information sheet. Brand names. <a href="https://viagra4u.top">get generic viagra price</a> in the USA. Best trends of meds. Get here.
<a href=https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Medicine%20prescribing%20information.%20Short-Term%20Effects.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%3Eget%20cheap%20prednisone%20no%20prescription%3C%2Fa%3E%20in%20USA.%20Actual%20about%20medicines.%20Read%20information%20now.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Factivity.rmu.ac.th%2Fhome%2FViewActivity%2F754%3EBest%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20meds.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F66%3EAll%20trends%20of%20meds.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falchemy1911.com%2Fproduct%2Fprodigy%2F%23comment-14665%3EAll%20trends%20of%20drug.%3C%2Fa%3E%20%2092f6fcf%20&result=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%20%3E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%3C%2Fa%3E%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81.%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Factivity.rmu.ac.th%2Fhome%20%2F%20ViewActivity%20%2F%20754%3E%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%20%2F%20ar%20%2F%2066%3E%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falchemy1911.com%2Fproduct%20%2F%20prodigy%20%2F%20%23comment-14665%3E%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%3C%20%2F%20a%3E%2092f6fcf>Best information about medication.</a> <a href=https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Medication%20information%20leaflet.%20Short-Term%20Effects.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%3Ecost%20generic%20prednisone%20no%20prescription%3C%2Fa%3E%20in%20Canada.%20Best%20news%20about%20medicine.%20Read%20now.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F154%3EEverything%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20pills.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2F925.ua%2Fpodvesf-18%3EBest%20trends%20of%20medication.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F99%3EActual%20about%20drug.%3C%2Fa%3E%20%20f703ca3%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%20%3E%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%3C%20%2F%20a%20%3E%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5.%20%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%20%D0%90%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9.%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%20%2F%20ar%20%2F%20154%3E%D0%B2%D1%81%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%20%2F%20925.ua%20%2F%20podvesf-18%3E%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%20%2F%20ar%20%2F%2099%3E%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5.%3C%20%2F%20a%3E%20f703ca3>Some information about medicament.</a> <a href=http://blog.qooza.hk/OneDay2AM2PM?eid=25328735>Actual trends of medicine.</a> 5d98d42

5)  WgpZY (10.01.2021 03:09)

Drugs prescribing information. Drug Class. <a href="https://prednisone4u.top">cheap prednisone pill</a> in the USA. Best about drugs. Read information here.
<a href=https://altaghier.tv/en/2016/04/24/north-korea-says-it-will-halt-nuclear-tests-if-u-s-suspends-its-annual-military-exercises-in-the-korean-peninsula/#comment-1359392>Everything trends of medication.</a> <a href=https://cherylene.co/ive-been-wanting-my-brother-ever-since-7th-grade/#comment-17724>Everything about pills.</a> <a href=https://campingpraat.nl/forums/onderwerp/caravan-autark-maken/#post-239531>Some about medication.</a> ce21b78

6)  ZlvEC (10.01.2021 21:08)

Medicine information for patients. Brand names. <a href="https://prednisone4u.top">can i buy prednisone pills</a> in US. Actual what you want to know about medication. Read information now.
<a href=https://www.wdteknoloji.com/eos-sauna-isiciticilari/943929-bi-o-germanius-anthrazit-18kw_16d9d85f24/#comment-1727>Some information about drug.</a> <a href=https://gemorroy05.ru/reviews/342693-actual-about-drugs.html>Actual about drugs.</a> <a href=http://www.bongamdalma.com/htm/sub6_1.htm?db=news&page=&db=news&amode=&column=&keyword=&sort=&type=read&id=14658>Best news about pills.</a> d4204f3

7)  DavidQsb (11.01.2021 11:25)

Pills information sheet. What side effects can this medication cause?
can i buy toradol https://toradol4u.top in Canada
Some about medicament. Read here.

http://evibha.com/subservice/349 Actual about medicament. https://entdecken.seesaa.net/article/474562305.html?reload=2021-01-10T05:32:12 Some trends of drugs. http://anatili.kazgazeta.kz/news/27227 All about drugs. cf1c2d1

8)  plaquenil antiviral (15.02.2021 11:56)

discount erectile dysfunction pills <a href=https://plaquenilx.com/#>plaquenil overdose</a> do erectile pills permanently increase size

9)  hydroxychloroquine sulfate oral (16.02.2021 21:56)

hydoxychloroquine <a href=https://hydroxychloroquinex.com/#>leflunomide</a> hydroxy clore quinn

10)  clozapine (17.02.2021 07:20)

chloroquine phosphate tablet <a href=https://chloroquineorigin.com/#>chloroquine online</a> is chloroquine a sulfa drug

11)  generic zithromax (25.02.2021 01:42)

zithromax 500 mg <a href=https://zithromaxes.com/>purchase zithromax z-pak</a> what does zithromax treat

12)  JbrRZ (25.04.2021 17:45)

Drug information for patients. Effects of Drug Abuse.
<a href="https://lyrica24x7.top">can i order generic pregabalin for sale</a> in Canada
Some about pills. Read now.

13)  JanicePlock (30.04.2021 14:12)

how long before sex should you take cialis <a href="https://mycialistabs.com/">cialis viagra</a> cialis 20 milligram

14)  TiffanyCet (01.05.2021 21:40)

cialis canadian pharmacy <a href="https://toptadalafiltabs.com/">generic name for cialis</a> cialis soft

15)  Rebeccaphaph (05.05.2021 23:26)

ebst essay writing service <a href="http://writemyessayslfd.com/">write a good essay</a> original essay service

16)  FrancesMergo (06.05.2021 18:40)

cheap generic viagra <a href="https://mrviagrashop.com">sildenafil generic price</a> viagra canada prescription

17)  MartinaAnomo (07.05.2021 12:50)

generic viagra <a href="https://mysildenafilkr.com/">website</a> cheap viagra

18)  KathrynPoili (11.05.2021 15:52)

cialis india <a href="http://tadalafilled.com/">over the counter cialis</a> cialis otc 2017

19)  ThfJD (11.05.2021 18:36)

the perfect resume <a href="http://coverletterforresumetop.com/">editor cover letter</a> skill based resume

20)  CfzZK (12.05.2021 22:29)

front desk resume <a href="https://writingacoverletteronline.com/">best resume review services</a> hair stylist resume

21)  NvhPG (15.05.2021 05:02)

drugs not to take with viagra <a href="https://sildenafilviagratop.com">buy viagra online usa</a> natural viagra alternative

22)  ClxFI (15.05.2021 18:33)

cialis not working anymore <a href="https://cialisortadalafil.com/">cialis logo</a> viagra vs cialis price

23)  PpcRW (16.05.2021 18:23)

cialis for bph <a href="https://topcialistabs.com/">taking cialis</a> cialis lilly

24)  RniTC (18.05.2021 09:13)

Medication information. What side effects can this medication cause?
<a href="https://lyrica24x7.top">how can i get generic lyrica tablets</a> in the USA
All information about meds. Read information now.

25)  KxmGF (21.05.2021 15:59)

<a href="https://5bz.ru/">база предприятий снг</a>

26)  pharmaceptica.com (20.06.2021 19:17)

can hydroxychloroquine get you high https://www.pharmaceptica.com/

27)  pharmacepticacom (04.07.2021 03:32)

what is chloroquine used for https://pharmaceptica.com/

28)  hydroxychloroquine meaning (08.07.2021 20:36)

chloroguine https://chloroquineorigin.com/# hydroxy chloriquine

29)  FidelNuate (17.09.2021 22:42)

MEET HOT LOCAL GIRLS TONIGHT WE GUARANTEE FREE SEX DATING IN YOUR CITY CLICK THE LINK:
<a href="https://about.me/alexa.smith">FREE SEX</a>

30)  cialis 20mg (06.10.2021 03:47)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20mg</a> cialis generic

31)  generic cialis (08.11.2021 20:10)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis 20mg

32)  fastest delivery of cialis (06.12.2021 20:10)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a> cheap cialis

33)  narporie (10.10.2022 13:47)

Dibarcanna <a href="https://candipharm.com/search?text=fildena+super+active+100+mg">fildena super active 100 mg</a> Phycle

34)  Bagssjpled (15.02.2024 20:28)

スーパーは時計をコピーしますブランド偽物、偽物ブランド、ルイヴィトンコピー、 ロレックスコピー、シャネルコピー、グッチコピー、エルメスコピー、 ボッテガヴェネタコピー、 バーバリーコピー、ミュウミュウコピー、トリーバーチコピー、バレンシアガコピー、ディオールコピー、ブルガリコピー、ブラダコピー、 ドルチェ&ガッバーナコピー、オメガコピー、フランク ミュラーコピー、gagaコピー。 }}}}}}
https://www.bagssjp.com/product/detail-6089.html
https://www.bagssjp.com/product/detail-9674.html
https://www.bagssjp.com/product/detail-4481.html
https://www.bagssjp.com/menu/menu_product-2-285.html
https://www.bagssjp.com/product/detail-5232.html

1

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek