My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/Financujte nam HIV - perex.jpg

Pavel Čermák

V diskusích o homosexualitě se často setkáme s argumentem, že nikomu není nic do toho, co dospělí lidé dělají dobrovolně doma v ložnici. Lidé, kteří užívají tento typ argumentace se často pozastavují nad tím, že ještě dnes vůbec někdo řeší problematiku sexuální orientace. Tato názorová pozice byla precizně formulována například již ve zprávě Wolfendenovy komise, která se vyslovila pro dekriminalizaci homosexuálního chování:

Podle našeho názoru není funkcí zákona zasahovat do soukromého života občanů, nebo vynucovat určité způsoby chování.“ („It is not, in our view, the function of the law to intervene in the private life of citizens, or to seek to enforce any particular pattern of behaviour.")

S odstupem času víme, že předseda komise lord Wolfenden nebyl v této kauze nestranným odborníkem. Vyšlo totiž najevo, že jeho syn byl homosexuál.

Stoupenci závěru Wolfendenovy komise se opírali o názory filosofů liberalismu, mimo jiné též o princip újmy J. S. Milla (Harm_principle). Konzervativní i liberální pozici v tomto sporu dobře popisuje ve své bakalářské práci Matěj Feldek. V bakalářské práci je podrobně dokumentován vývoj obou názorových pólů, které představovali H. L. A. Hart a lord Devlin. Kdo má zájem podívat se na filosofický rozbor této problematiky, tak doporučuji přečíst si práci Matěje Feldeka. Je to jeden z mála zdrojů informací, které jsou v češtině a zároveň dostupné na internetu:

Na přelomu 50. a 60. let 20. století proběhla intelektuální debata zabývající se vztahy mezi morálkou, politikou a právem. Impulzem, který tuto debatu spustil, byla zpráva tzv. Wolfendenovy komise. Tato britská parlamentní komise byla ustavena s cílem zhodnotit aktuální stav legálního rámce pro fenomény prostituce a homosexuality. V jejích závěrech se objevila doporučení, která umožňovala mnohem širší využití práv na soukromí a individuální morálku, aniž by do této oblasti lidského života vstupovala moc státu. Zpráva byla ve své době natolik kontroverzní, že podnítila sepsání později velmi uznávaných politicko-filosofických spisků. Hlavními aktéry následné debaty se stali Patrick Devlin a H.L.A. Hart.

Lord Devlin, zastávající v debatě pozici označovanou jako konzervativní, se postavil proti závěrům Wolfendenovy komise, jelikož se domníval, že jejich uvedení do praxe by bylo přímým ohrožením kontinuity společnosti. Nepřijal názor, že existují hranice osobní svobody, za kterými již stát nesmí vykonávat svou moc. Odmítá je, jelikož by jejich přítomnost bránila státu a jeho občanům v přežití. Tato pozice byla cizí Herbertu Hartovi, který byl hlavním představitelem liberálního pólu debaty. Hart byl příznivcem J.S. Milla, na jehož myšlenkách také zakládá svou odpověď Devlinovi. Celá liberální rétorika je založena na aplikaci Millova principu újmy, kdy není v pravomoci státu zasahovat do činů individuí, pokud nejsou tyto činy svými následky škodlivé ostatním občanům. Zachovává tak jasnou hraniční linii osobní svobody, za kterou již stát za žádných okolností nedosáhne. http://is.muni.cz/th/262650/fss_b/Bakalarska_prace_-_Feldek.txt

Navzdory zdánlivě pevné pozici liberální ideologie je více než dost důvodů, proč se společnost musí zajímat o to, co homosexuálové dělají doma v ložnici, nebo v darkroomech gaybarů. (Vstup jen pro zletilé a otrlé: DARKROOM)

V tomto článku budu zabývat jen jedním z celé řady důvodů, a to výdaji na výzkum, prevenci a léčbu pohlavních nemocí a jejich porovnáním s výdaji na výzkum a léčbu jiných nemocí.

Nenašel jsem bohužel žádné údaje z ČR a tak zde uvedu alespoň některé statistiky z USA.

Na základě dosavadních zkušeností totiž předpokládám, že podobné lumpárny, kdy se s gayi zachází jako s privilegovanou kastou na úkor jiných pacientů, se odehrávají i v Čechách. Rozpočet na zdravotnictví, stejně jako celý státní rozpočet, je omezený a když je někomu dopřáno hodně, tak to znamená, že jiným muselo být ubráno.

FAIR Foundation na svých webových stránkách uvádí tyto tři přehledy výdajů na výzkum jednotlivých nemocí v přepočtu na jedno úmrtí a na pacienta:

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Rozpočtové výdaje NIH (National_Institutes_of_Health) v přepočtu na jedno úmrtí. Zdroj údajů: CDC.  Tabulka uprostřed: Cíl: férové a spravedlivé financování s revidovanými alokačními prioritami. COPD = Chronická obstrukční plicní nemoc.


My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Rozpočet NIH na výzkum v přepočtu na jedno úmrtí zaviněné jednotlivými nemocemi.


My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Rozpočet NIH na výzkum v přepočtu na jednoho pacienta. Breast Cancer = rakovina prsu. Tento graf jako by naznačoval, že ženy jsou „pronásledovanou menšinou“, podobně  jako gayové.

V článku nazvaném Spojené státy utratily v roce 2006 více než 2x tolik za HIV/AIDS, než za chřipku, navzdory téměř 5x většímu počtu úmrtí v důsledku chřipky se uvádí, že Federální vláda utratila v roce 2006 za chřipku 6,1 miliardy dolarů, což je méně než polovina toho, kolik stály HIV/AIDS programy. Přitom sezónní chřipka zapříčinila 56.300 úmrtí, kdežto úmrtí spojená s AIDS pouhých 12.100 úmrtí. Přitom 66% nemocných AIDS se nakazilo při homosexuálním styku a intravenózní aplikaci drog.

 

Dále se v odhadech financování různých kategorií výzkumu, podmínek a nemocí (Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories RCDC) ze 7. 3. 2014 dočteme například to, že ve finančním roce 2013 celkové výdaje na HIV/AIDS dosáhly 2 miliard a 898 milionů amerických dolarů. V porovnání s tím bylo na hepatitidu C vynaloženo 101 milionů dolarů, na lupénku (lupus) pouhých 92 milionů dolarů a na astma 207 milionů. Astmatem přitom trpí 8,4 % americké populace, což je v absolutním vyjádření 25,7 milionu lidí, v porovnání s cca 1,4 milionu lidí, kteří jsou nakaženi virem HIV.

Z tabulky Estimates of Funding zde uvádím pouze její začátek na ukázku. Výdaje nejsou přepočteny na jednoho pacienta, jedno úmrtí, nebo jinou srovnatelnou jednotku, takže je třeba si tyto údaje dohledat a dopočítat.

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Odhady financování různých kategorií výzkumu, podmínek a nemocíp

(Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories, RCDC)

Tabulka byla publikována 7. 3. 2014

Výdaje nejsou přepočteny na jednoho pacienta, jedno úmrtí, nebo jinou srovnatelnou jednotku, takže je třeba si tyto údaje dohledat.

FY = finanční rok

Estimated = odhadovaný

Dollars in millions and rounded = v milionech dolarů, zaokrouhleno

 

Rozpočet pro zdravotnictví je omezený a tak vysoké výdaje na jednu nemoc jdou vždy na úkor jiných pacientů. Gayové a lesby jsou agresivní, jejich lobby je mocná a homosexuální ideologie je nedílnou součástí ideologie současných režimů reálného liberalismu. Jak si homosexuálové vynucují vysoké výdaje na financování AIDS je vidět na následujících snímcích:

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Jedna z demonstrací nahých aktivistů proti omezování výdajů na HIV programy proběhla přímo v prostorách kongresu Spojených států.

AIDS cuts kill = krácení výdajů na AIDS zabíjí.

Fund HOPWA = financujte bydlení pro lidi s AIDS (Housing Opportunities for Persons With AIDS).

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

AIDS aktivisté požadují zavedení daně Robina Hooda (Robin Hood Tax) a financování HOPWA = bydlení pro lidi s AIDS

 

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Demonstrace na Manhattanu. Nápis uprostřed: Obama vzkazuje lidem s AIDS: Čekejte až zemřete.

 

I takovýmto způsobem stoupenci homosexuální ideologie vydírají společnost:

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Čím dříve začneme jednat, tím větší bude dopad

Splněním preventivních cílů Národní HIV/AIDS strategie by zabránilo desítkám tisíc nových infekcí a ušetřilo miliardy dolarů.

Světle modrá čára vyjadřuje počet infikovaných, pokud by pokračoval dosavadní trend.

Tmavě modrá snížení o 25% v průběhu deseti let, které by znamenalo snížení počtu infikovaných o 62.000 a ušetřilo 23 miliard dolarů na nákladech lékařské péče.

Červená čára snížení o 25% v průběhu pěti let, které by znamenalo snížení počtu infikovaných  o 109.000 a ušetřilo 42 miliard dolarů na zdravotní péči.

Pokud nebudete investovat dost peněz v současnosti, tak bude ještě více nakažených a budete platit ještě více. Úvaha o tom, že se vyplatí více investovat do prevence, tedy na první pohled vypadá logická. Gayové však na zlepšenou léčbu, která je také součástí prevence, protože snižuje koncentraci virů a pravděpodobnost nakažení, reagují tak, že se chovají stále bezohledněji a směle provozují nechráněný sex. Více peněz vynaložených na výzkum a léčbu je pouze povzbuzuje v představě, že si mohou dělat, co se jim zachce. Takže společnost tak jako tak platí za široké spektrum sexuálně přenosných nemocí stále více.

Jednodušší by bylo říci gayům a všem sexuálně promiskuitním jedincům, že existuje strop, do kterého je společnost ochotná z veřejných prostředků vynakládat peníze na léčbu sexuálně přenosných nemocí. Po překročení tohoto limitu ať si léčbu i prevenci financují z vlastních zdrojů, soukromého připojištění, nebo prostředků charitativních organizací, do kterých ať laskavě přispívají stoupenci homosexuální ideologie.

Myslím si, že i v komunitách gayů by se potom situace rychle změnila a počet nakažených by brzy začal klesat, ať už proto, že by si dávali větší pozor, nebo proto, že ta nejdeviantnější, nejbezohlednější a nejhedoničtější část jejich subkultury by prostě vymřela.

Takový návrh může připadat krutý mnohým lidem, kteří zapomněli, že práva a povinnost musí být v určité rovnováze. Lidé závislí na drogách, kteří v sobě nenajdou vůli sami bojovat se závislostí, však také obvykle končí jako bezdomovci, v různých útulcích nebo azylových domech. Společnost do nich nemůže donekonečna investovat další a další prostředky.

Já přitom nezastávám striktní pozici, že by si lidé měli vždy financovat léčbu nemocí, které si zavinili sami. Lidé si sami zaviní spoustu onemocnění, jako rakovinu v důsledku kouření, cirhózu jater a extrémní obezitu a přesto je společnost nenechá na holičkách. V případě cigaret a alkoholu si však alespoň jejich konzumenti podstatnou část nákladů na léčbu zaplatí sami v podobě spotřebních daní. (Někdy se dokonce uvádí, že je to pro stát ziskové.) I přes to, že gayové za svůj promiskuitní sex žádné spotřební daně státu neodvádí si myslím, že i jim by se mělo do určité míry pomoci, ale pak by tam měly být pevně stanovené limity, které by znamenaly silnou pobídku k poněkud spořádanějšímu a racionálnějšímu chování.

 

Kdo platí následky homosexuálních orgií

Český stát poskytuje gayům v jejich počínání plnou podporu a veškeré náklady jim financuje, nebo spíše zdravotní pojišťovny, na jejichž bedra stát tyto náklady přehodil, jak se píše ve zprávě Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu s názvem „Trendy vývoje a výskyt HIV/AIDS v roce 2012“:

 

Výrazný dlouhodobý nárůst HIV pozitivních osob a nemocných AIDS vyžadující nákladnou léčbu antiretrovirotiky vedl ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR ke změně koncepce financování problematiky HIV/AIDS, kdy od roku 2008 léčbu nemocných a laboratorní diagnostiku HIV/AIDS začaly hradit zdravotní pojišťovny. Roční náklady na základní trojkombinační antiretrovirovou léčbu jedné HIV pozitivní osoby činí 300–400 tisíc Kč. Náklady na léčbu, laboratorní diagnostiku a péči o nemocné HIV/AIDS v současné době činí přibližně 350 milionů Kč ročně a vzhledem k nárůstu počtu osob žijících s HIV/AIDS každým rokem narůstají.

Tato zpráva za rok 2012 již nezohledňuje nárůst počtu nakažených gayů v roce 2013, který jsem přehledně dokumentoval grafem v článku Čeští gayové - nový rekord v šíření HIV

K dalšímu dramatickému nárůstu došlo v prvních třech měsících roku 2014, kdy se počet nakažených mužů při homosexuálním styku zvýšil na 52 z loňských 30, což znamená nárůst o 73 %! Epidemie HIV v subkultuře gayů se tak dostává do nové etapy a hrozí, že se během několika let dostane na americkou úroveň, kterou lze přehledně vidět na mapě světa v článku Globální šíření HIV homosexuály

Pokud by v Čechách bylo nakaženo stejné procento lidí, jako v USA, tak by zde v roce 2014 žilo cca 33.000 lidí s HIV. To je 15x tolik, než současný stav 2.200 nakažených. Doufejme, že léky proti HIV spolu s masovou výrobou poněkud zlevní.

 

Ve Spojených státech Obamova vláda také donutila občany, aby platili homosexuálům léčbu HIV/AIDS přímo prostřednictvím svého zdravotního pojištění, jak je zřejmé z následujícího letáku zdůrazňujícího výhody plynoucí pro lidi s HIV/AIDS:

 

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

 

 

 

Zákon o dostupné zdravotní péči přezdívaný Obamacare (Affordable Care Act, ACA), donutil běžné Američany, aby platili prostřednictvím zdravotních pojišťoven homosexuálům jejich enormní náklady na léčbu.

PLWHA = lidé žijící s HIV/AIDS

Na koláčových grafech dole je na levé straně přehled, jaké zdravotní pojištění měla  obecná populace v USA před přijetím zákona o dostupné zdravotní péči.

Napravo je struktura pojištění lidí žijících s HIV/AIDS (PLWHA), mezi kterými 29 % nemělo zdravotní pojištění (uninsured) v porovnání se 14 % v běžné populaci.

Naopak pouze 17 % PLWHA má pojištění vyplývající ze zaměstnání u soukromého zaměstnavatele v porovnání s více než trojnásobným podílem 54 % v obecné populaci.

http://www.aidsunited.org/uploads/docs/ACA_and_PLWHA.pdf

 

Podle údajů ze Spojených států jsou tedy gayové proti jiným skupinám pacientů několikanásobně zvýhodňováni. Proto je dnes velkým úkolem organizací sdružujících pacienty trpící různými nemocemi a postiženími, aby se důrazně zasadili o spravedlivé rozdělování prostředků na výzkum, prevenci a léčbu a hájili tak zájmy vlastních členů.

 

Základní principy liberalismu na první pohled vypadají jako přímočaré a elegantní řešení společenských problémů. S jejich aplikací na reálný život společnosti to však vůbec není tak jednoduché, jak je vidět právě z použití principu újmy J. S. Milla při řešení problémů homosexuálů. Jejich sexuální praktiky vyvolávají vysoké náklady a připravují ostatní občany o významné zdroje, které mohly být použity ve prospěch spořádaných občanů. Gayové ovšem škodí ostatním spoluobčanům i celou řadou dalších způsobů, které jsem již dokumentoval například v článcích o homosexualitě a sexuálním zneužívání dětí.

Běžně používaná argumentace, že gayové byli historicky diskriminováni, pronásledováni a že jim to nyní musí společnost vynahradit je falešná. Homosexuálové, sodomité či pederasti, jak se těmto lidem historicky říkalo, napáchali za minulých 2500 let, kdy máme o jejich řádění dostatek dokladů, tolik zla, že by je nenapravili ani za tisíc let slušného chování.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1)  Pavol (22.01.2015 15:23)

TOTO JE SUPER DATABÁZA ŠTÚDIE A ČLÁNKY O ZNEUŽÍVANÍ ADOPTOVANÝCH DETÍ HOMOSEXUÁLNYCH PÁROV A VPLYV NA TIETO DETI.
https://diskuter.wordpress.com/2014/12/19/adopcie/

2)  ErickGowek (31.01.2017 17:01)

wh0cd603591 <a href=http://metformin365.us.com/>generic metformin</a> <a href=http://minocycline.trade/>minocycline er</a> <a href=http://buycafergot.us.com/>Cafergot NO Prescription</a> <a href=http://albuterol.us.com/>Albuterol For Sale</a> <a href=http://torsemide.us.com/>order torsemide</a> <a href=http://levitrainfo.se/>levitra online</a> <a href=http://apoteket-sverige.se/>köpa viagra</a> <a href=http://bactroban247.us.com/>bactroban</a>

3)  MichaelScord (04.03.2017 04:06)

wh0cd31677 <a href=http://mirapex.club/>mirapex er generic</a> <a href=http://remeron.club/>remeron</a> <a href=http://reminyl.club/>reminyl without prescription</a>

4)  MichaelScord (04.03.2017 05:45)

wh0cd127572 <a href=http://neurontin2017.us.com/>neurontin</a>

5)  MichaelScord (04.03.2017 13:20)

wh0cd383298 <a href=http://abana.club/>abana</a> <a href=http://nizoral.club/>where to buy nizoral cream</a>

6)  TracyHal (04.03.2017 14:46)

wh0cd95607 <a href=http://albenza.us.com/>albenza online</a> <a href=http://buyelimite.com/>elimite for sale</a>

7)  MichaelScord (04.03.2017 16:41)

wh0cd511164 [url=http://cialis-2.us/]generic cialis soft tabs 20mg[/url] [url=http://diflucan-5.top/]diflucan[/url] [url=http://buyrevia-3.top/]revia[/url] [url=http://elocon-cream-price.in.net/]elocon 0.1 cream[/url]

8)  Eugenetum (04.03.2017 18:10)

wh0cd287399 <a href=http://eloconsteroidcream.us.com/>Elocon Steroid Cream</a>

9)  TracyHal (04.03.2017 20:13)

wh0cd255432 <a href=http://celexa247.us/>visit website</a> <a href=http://doxycycline-hyclate-100mg.in.net/>doxycycline hyclate 100mg</a> <a href=http://citalopram-hbr.in.net/>citalopram</a> <a href=http://albuterol2012.us/>albuterol</a>

10)  MichaelScord (05.03.2017 01:26)

wh0cd766895 <a href=http://buy-diclofenac.tech/>diclofenac</a> <a href=http://elocon16.us/>buy elocon online</a> <a href=http://cytotec10.top/>cytotec</a> <a href=http://stromectol4.us/>stromectol</a> <a href=http://advair8.top/>advair</a> <a href=http://cipro500mg.club/>recommended site</a>

11)  Eugenetum (05.03.2017 04:48)

wh0cd670985 <a href=http://viagra100mg.us.com/>viagra online store</a>

12)  Aaronrok (05.03.2017 05:46)

wh0cd447230 <a href=http://buy-elocon.com/>buy elocon</a>

13)  MichaelScord (05.03.2017 08:51)

wh0cd136654 <a href=http://xeloda.club/>xeloda</a> <a href=http://zebeta.club/>zebeta</a> <a href=http://zestoretic.club/>zestoretic</a> <a href=http://levothroid.club/>levothroid</a>

14)  TracyHal (05.03.2017 09:04)

wh0cd702953 <a href=http://augmentin875mg.review/>augmentin</a> <a href=http://synthroid247.us/>view</a> <a href=http://buycrestor.tech/>crestor</a> <a href=http://buydoxycycline365.top/>buy doxycycline 100mg</a>

15)  Eugenetum (05.03.2017 09:20)

wh0cd8794 <a href=http://lisinoprilhydrochlorothiazide.us.com/>hydrochlorothiazide</a> <a href=http://tamoxifen.us.com/>Tamoxifen</a>

16)  MichaelScord (05.03.2017 09:50)

wh0cd168621 <a href=http://abana.club/>abana</a> <a href=http://oxytrol.club/>oxytrol otc cost</a> <a href=http://serophene.club/>serophene</a> <a href=http://trandate.club/>trandate</a> <a href=http://himplasia.club/>himplasia online</a>

17)  TracyHal (05.03.2017 11:33)

wh0cd766885 <a href=http://diclofenac.christmas/>diclofenac</a> <a href=http://toradol2017.top/>toradol 60 mg</a>

18)  TracyHal (05.03.2017 14:32)

wh0cd72728 <a href=http://bentyloral.us.com/>bentyl pills</a>

19)  MichaelScord (05.03.2017 16:05)

wh0cd424347 <a href=http://discountviagra.review/>safe to buy viagra online</a> <a href=http://propecia.fashion/>finasteride tablets</a>

20)  Eugenetum (05.03.2017 18:21)

wh0cd360416 <a href=http://zestoretic.club/>zestoretic</a> <a href=http://nizoral.club/>nizoral</a> <a href=http://nootropil.club/>nootropil online</a>

21)  TracyHal (05.03.2017 18:42)

wh0cd200593 <a href=http://aciclovir.us.com/>price of acyclovir</a>

22)  TracyHal (05.03.2017 21:50)

wh0cd296493 <a href=http://oxytrol.club/>buy oxytrol</a> <a href=http://nootropil.club/>nootropil without prescription</a> <a href=http://serevent.club/>serevent diskus</a>

23)  MichaelScord (05.03.2017 22:50)

wh0cd680076 <a href=http://aygestin.us.com/>Aygestin</a>

24)  Aaronrok (06.03.2017 00:20)

wh0cd8794 <a href=http://trandate.club/>trandate</a> <a href=http://hyzaar.club/>hyzaar</a> <a href=http://abana.club/>buy abana</a> <a href=http://xalatan.club/>xalatan ophthalmic solution</a> <a href=http://nimotop.club/>nimotop</a> <a href=http://serophene.club/>serophene without prescription</a>

25)  TracyHal (06.03.2017 00:42)

wh0cd328458 <a href=http://omnicef.club/>omnicef 300 mg</a> <a href=http://himcolin.club/>himcolin</a> <a href=http://imdur.club/>generic imdur</a> <a href=http://vytorin.club/>generic for vytorin</a> <a href=http://trimox.club/>trimox</a>

26)  Aaronrok (06.03.2017 03:09)

wh0cd136665 <a href=http://acomplia.org/>acomplia no prescription</a>

27)  Aaronrok (06.03.2017 07:55)

wh0cd232560 <a href=http://diclofenacsodium.us.com/>diclofenac sodium</a> <a href=http://buytetracycline.us.com/>tetracycline resistance</a>

28)  Eugenetum (06.03.2017 08:33)

wh0cd712051 <a href=http://prometrium.us.com/>prometrium</a> <a href=http://celexa365.us.com/>celexa</a>

29)  Eugenetum (06.03.2017 09:44)

wh0cd775981 <a href=http://urispas.science/>urispas</a>

30)  Aaronrok (06.03.2017 10:13)

wh0cd296494 <a href=http://buyelocononline.us.com/>Elocon Over The Counter</a> <a href=http://lexapro2.us/>Lexapro</a> <a href=http://buyflagyl.us.com/>flagyl</a>

31)  Eugenetum (06.03.2017 11:37)

wh0cd871879 <a href=http://sildenafil100mg.cricket/>Sildenafil</a>

32)  Eugenetum (06.03.2017 12:14)

wh0cd903847 <a href=http://nolvadex365.us.com/>purchase nolvadex</a>

33)  TracyHal (06.03.2017 17:04)

wh0cd807945 <a href=http://tadacip4.top/>tadacip 20 mg</a> <a href=http://cymbaltageneric.review/>cymbalta</a> <a href=http://celebrex-online.in.net/>drug celebrex</a> <a href=http://sildenafil10.top/>sildenafil 50mg</a> <a href=http://toradol-cost.in.net/>toradol</a>

34)  MichaelScord (06.03.2017 17:51)

wh0cd273605 <a href=http://sexkuren.com/>levitra</a>

35)  MichaelScord (06.03.2017 21:33)

wh0cd369500 <a href=http://metformin2017.us.com/>metformin</a>

36)  Aaronrok (06.03.2017 22:42)

wh0cd648123 <a href=http://cheapestcialis.us.com/>how can i get cialis over the counter</a>

37)  Eugenetum (07.03.2017 04:36)

wh0cd401468 <a href=http://phenergan.us.com/>phenergan online</a>

38)  MichaelScord (07.03.2017 05:20)

wh0cd593262 <a href=http://tretinoin50.us/>tretinoin cream 0.01</a> <a href=http://discountviagra.review/>discount viagra</a> <a href=http://genericforzoloft.review/>generic for zoloft</a>

39)  TracyHal (07.03.2017 05:43)

wh0cd145739 <a href=http://buyprednisone.us.com/>buy prednisone</a> <a href=http://amoxicillin2017.us.com/>amoxicillin</a>

40)  Aaronrok (07.03.2017 06:25)

wh0cd871884 <a href=http://dipyridamole.science/>Dipyridamole</a>

1 2 3 4 5 ... 316   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek