Homosexuální zneužívání v americké armádě na vzestupu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Podle právě vydané zprávy o rozsahu sexuálního zneužívání v americké armádě došlo za poslední rok ke zvýšení počtu případů o 50 %.

Zpráva hovoří o tzv. SEXUAL ASSAULT, který je podle směrnic americké armády definován následujícím způsobem:

 

Sexuální zneužívání je trestný čin definovaný jako úmyslný sexuální kontakt, charakterizovaný použitím síly, fyzické hrozby nebo zneužití autority, nebo situací, kdy oběť nesouhlasí nebo nemůže souhlasit. Sexuální zneužívání zahrnuje: znásilnění; nekonsenzuální sodomii (orální nebo anální sex); nemravné obtěžování (nežádaný, nevhodný sexuální kontakt a osahávání); a pokusy o spáchání takových činů.

Nejsem si jistý překladem, protože neznám právní terminologii a tak nevím, zda sexual assault má v češtině odpovídající jednoduchý ekvivalent. V tomto článku budu sexual assault překládat jako sexuální zneužívání. Možná by byl vhodnější jiný termín, jako sexuální delikt, obtěžování, násilí apod.  Kvůli této nejistotě zde uvádím i celou anglickou definici tohoto pojmu:

"Sexual assault is a crime defined as intentional sexual contact, characterized by use of force, physical threat or abuse of authority or when the victim does not or cannot consent. Sexual Assault includes: Rape; Non consensual Sodomy (oral or anal sex); Indecent Assault (unwanted, inappropriate sexual contact or fondling); and Attempts to commit these acts."

Americký ministr obrany Chuck Hagel řekl: „ Sexuální zneužívání je jednoznačnou hrozbou pro životy a duševní pohodu žen a mužů, kteří slouží naší zemi v uniformách. Ničí pouto důvěry a jistoty, která leží v srdci našich ozbrojených sil“.

Podle zprávy byli muži obětí pouze ve 14 % nahlášených případů.

V průzkumech mezi vojáky však bylo zjištěno, že obětí sexuálního obtěžování se stalo 6,8 % žen a 1,2 % mužů.

V armádě je však mnohem více mužů, než žen a tak byl celkový počet zneužitých mužů 14.000 a žen 12.000.

Zneužitých mužů tedy bylo dokonce o trochu více, než žen. Opět narážíme na obrovský nepoměr, protože gayů, nebo mužů, kteří mají sex s muži (MSM), což je mnohem širší kategorie, je v populaci určitě podstatně méně, než jedna desetina. Přesto dokáží napáchat více zla, než velká většina heterosexuálních mužů.

Podobně jako v případě zneužívaných dětí mužského pohlaví, je třeba se zabývat otázkou, proč tak málo mužů sexuální zneužívání nahlásí a jenom nepatrný zlomek těchto případů je vyšetřován. Předpokládá se, že muži se obávají si stěžovat, protože vzniknou pochybnosti o jejich sexuální orientaci, zejména když jejich organismus při zneužívání reagoval vzrušením.

Také se stydí, že se na ně bude pohlížet jako na slabé a bude zpochybněna jejich mužnost, což je problémem zejména v armádě, kde je kladen důraz na odolnost, odvahu a disciplínu.

Již nyní tedy vidíme důsledky změněné politiky vůči homosexuálům, o které  v  iDNES  v roce 2012 vítězoslavně referovali:

 

Americká armáda oslavuje homosexuály, červen bude jejich měsícem

Americká armáda zásadně změnila postoj k homosexuálům ve svých řadách. Pentagon už nebude gaye, lesbičky, bisexuály ani transsexuály za přiznání k jejich orientaci propouštět ze služby. Naopak. Ministr obrany Leon Panetta nařídil, aby se červen oslavoval jako "měsíc hrdosti gayů".

 

Nyní mají být na co hrdí. Nová politika armády vůči homosexuálům ihned přinesla plody v podobě tisíců zneužitých. Rodiče aby se nyní báli pouštět své chlapce na vojenské školy a do armády.

Jak nebezpečné a těžko odhalitelné je řádění gayů v armádě bych chtěl dokumentovat českým případem kapitána hradní stráže a psychologa Miloše Topolovského. Topolovský působil na Pražském hradě jako výchovný poradce a podle výše uvedené definice sexuálního zneužívání, která je používaná v americké armádě, se jednoznačně dopouštěl sexuálního zneužívání, protože vojáci, které úmyslně opil, nemohli vyjádřit souhlas s homosexuálním stykem. Já zde nebudu popisovat tuto kauzu, protože je možné o ní najít dost informací na internetu, ale ocituji zde vyjádření samotného Topolovského pro Britské listy, které publikoval Štěpán Kotrba ve svém článku Štvanice:

 

_____________________________________________________________________________

"U Hradní stráže jsem působil 6 let. To, že jsem gay, věděli důstojníci a vojáci základní služby, ale bylo to na úrovni takzvaného veřejného tajemství, nebo na úrovni informace - jako že je někdo rozvedený, nebo vdovec. Nebyla tam ani narážka nebo náznak směřující k nějaké diskriminaci. Pracovně na moji osobu nebyla žádná stížnost.

Hlavní problém byl, že se požíval alkohol v kasárnách (ale po pracovní době) a že se "to" dělo v kasárnách (také po pracovní době). To se nevědělo – oficiálně. To byla ta moje největší vina, které jsem si vědom. Ale platí: Když se penis postaví – tak se rozum zastaví.“

"To" se dělo i v Bílém domě za prezidenta Clintona. Jde o morálku. Jsem si toho plně vědom. Když chtěla společnost trestat mne za morální hřích, tak to by měla trestat každou manželskou nevěru, každý sex na pracovišti – heterosexuální, každou oslavu narozenin nebo svátku na pracovišti s konzumací alkoholu.

Dokonce všechny rauty prezidenta na Hradě jsou v pracovní době a s přípitkem šampaňského. To není konzumace alkoholu na pracovišti? Na pracovišti prezidenta? Jak to vypadá všude jinde? V kancelářích redakcí, v kancelářích advokátů a soudců, v parlamentních kuloárech? Tam se neťuká skleničkami a nevznikají osobní vazby, které někdy končí sexem? Proč je každý pohoršený, že se to dělo právě u Hradní stráže?

Všichni vojáci byli samozřejmě plnoletí a nebyl jsem jejich nadřízený, takže z "toho" nemohli mít žádné výhody a dělo se "to" dobrovolně – z jejich pohledu to bylo z nudy, nebo že jednoduše potřebovali „vystříknout“, když nemohli týden či 14 dní na vycházku. Neb to měli domů pět hodin rychlíkem – Ostrava, Morava… Jinak pro dokreslení – většina z vojáků byla v občanském životě vyučena. Zedníci, truhláři, nebo číšníci. Také jsme společně „obíhali“ hospody po Praze, kde jsem útratu platil já, protože oni brali měsíční „žold“ kolem 500 Kč.

I když jsou už všichni dávno v civilu a každý z nich má holku, nebo je už ženatý, tak se příležitostně potkáváme.

Celá aféra vznikla proto, že vojáci měli být kázeňsky potrestáni za konzumaci alkoholu v kasárnách. Nepili jenom se mnou - po pracovní době chlastali i samostatně na ložnicích.

Takže ti, co ke mně nechodili, anonymně „udali“ ty, kteří ke mně chodili. S dovětkem, že jsou to buzeranti a chodí si ke mně kouřit péra.

Nařčeni vojáci se samozřejmě bránili, že nejsou žádní buzeranti, že každý z nich má doma holku…

Kázeňský trest za alkohol v kasárnách měl postihnout i je. Někteří měli do civilu měsíc a v případě kázeňského trestu by to museli „nasluhovat“...

V tomto stádiu se dostal incident k policejnímu vyšetřovatelovi.

Výslechy probíhaly tímto stylem:
Topolovský je ve vazbě, pak ho zavřou na osm let - tak povídejte. Jste homosexuál?
Ne.
Požíval jste alkohol v kasárnách dobrovolně, nebo vás pobízel?
Pobízel.

A v protokolu se pak objevilo – přivedl je do stavu opilosti a pak je znásilnil – orálně.

Už samotný pojem „orální znásilnění“ vyvolává úsměv. To by chtěl každý chlap třikrát denně. V trestním zákoně se "to" objevilo až po novele v roce 2001, kdy tam byl nově dán pojem orální znásilnění, a aby nebyly takto „postižené" jen ženy, tak se zavedl stejný trestný čin i pro muže.

Pak vyšetřování pokračovalo tak, že když jsem ještě byl ve vazbě a noviny byly plné článků o zrůdě a perverzním psychologovi, tak vojenská policie vyslýchala dva vojáky za krádeže a kouření marihuany v kasárnách. Na závěr se jich nejspíš zeptali : "A co, vás Topolovský neznásilnil? Možná by to pro vás byla polehčující okolnost s tou marihuanou.“ A vojáčkové: "Jasně, nás taky." Tak se objevila ve spise jejich výpověď tohoto stylu:
Kdy jste u něho byl?
Někdy v únoru.
Který den v týdnu to byl?
Nevím.
Kolik bylo hodin?
Nějak odpoledne nebo večer.
Jak dlouho jste tam byl?
Nevím, možná hodinu nebo dvě.
O čem jste si hodinu nebo dvě povídali?
Nevím, o problémech na vojně.
Kolik jste toho vypil?
Asi půl litru vodky.
A co pak?
Pak jsem usnul a když jsem se vzbudil, tak mi kouřil péro.
Co jste udělal?
Vstal jsem a odešel.
Proč jste to nikomu nehlásil?
Nevím.

A byla z toho další dvě obvinění za znásilnění.

Když byl soud, tak až na ty dva v podstatě všichni řekli pravdu. Ale formulovali to tak, aby oni sami nebyli stíháni za křivou výpověď. Nejlíp to na plnou hubu řekl jeden Ostravák. Když se ho ptali: Věděl jste, že je to homosexuál?, odpověděl: To věděli všichni.
A proč jste za ním chodil po pracovní době?
A proč né, na pokec.
Konzumovali jste alkohol.
Ano.
A proč?
Proč né, když to bylo zadarmo...
Jste vy sám homosexuál?
Ne.
Měl jste s ním pohlavní styk?
Ano, ale jenom orální.
Proč?
No, ušima mi to nevyteče.

Takže - hned u prvního soudu se to mohlo uzavřít. Soudkyně první rozsudek postavila právě jenom na výpovědi jednoho z těch "marihuanových" vojáků, který u mne v kanceláři nikdy nebyl. To byl ten největší paradox.

A pak začal spis pendlovat nahoru a dolů. Odvolání – vrátili rozsudek zpět. Druhé odvolání – opět to vrátili …..až do 1. 3. 2005, kde už dotyčný vojáček řekl, že k ničemu nedošlo. Ale aby ho nestíhali pro křivou výpověď, tak uvedl, že neví, že byl ožralý, že si nic nepamatuje.

_____________________________________________________________________________

 

Topolovský jednal z pozice člověka, který byl oproti řadovým vojákům, ještě nedávno učňům, o dvě třídy výše, pokud jde o vzdělání, životní zkušenosti i hodnost. Kdo nebyl na vojně, tak si těžko umí představit situaci v armádě, jak jsou řadoví vojáci závislí na nadřízených a hodnostně vyšších vojácích, musí žádat o povolení vycházek atd. Vojáci ve věku 18, 19, 20 let jsou sice právně zletilí, ale rozhodně ne plně dospělí, zralí muži. Pod špatným vedením jsou v tomto věku schopní napáchat neuvěřitelné hovadiny. Není tak podstatné, že Topolovský nebyl jejich přímý nadřízený, ale ze své pozice měl vůči vojákům velkou autoritu. Navíc k jeho funkci výchovného poradce a profesi psychologa přímo patřilo, že měl řešit všemožné osobní problémy vojáků a samozřejmě se předpokládá, že jako psychologovi se mu ti kluci měli se svými problémy svěřovat. Topolovského deviantní vidění sexuality je zřejmé například z jeho názoru:

„Už samotný pojem „orální znásilnění“ vyvolává úsměv. To by chtěl každý chlap třikrát denně.“

Představa, že by na mě chtěl nějaký chlap provozovat orál mi připadá vyloženě odporná a určitě bych se takovému pokusu ze všech sil bránil. Myslím si, že i ti mladí vojáci by si za střízliva nenechali nic takového líbit a pokud by byl Topolovský dotěrný tak by schytal pár tvrdých ran pěstí. Ale to byl právě ten důvod, proč štědře vynakládal ze svého žoldu peníze na opíjení vojáků základní služby. Při dalších orálních aktech už možná nemuseli být zpití až do němoty. Tímto postupem by však protřelý psycholog naučil mnohé vojáky základní služby i souložit se služební fenou.

Pro tyto mladé kluky to byla vlastně první zkušenost s reálným životem po vyučení a vraceli se ze služby na Pražském hradě s tím, že je tam výchovný poradce ožíral a kouřil jim p….. Nyní s odstupem času by stálo za výzkum zjistit, jaké to zanechalo stopy na jejich sexualitě a psychice. To že se navenek nakonec před soudem vyjádřili, že se jim nestala žádná újma, neznamená, že by si neodnesli nějaké následky. Právě to, že se navenek tváří jako tvrďáci a prezentují události tak, že se jednalo jen o zábavu, je charakteristické pro chování mužů obecně a je příčinou proč tolik homosexuálů běhá na svobodě místo toho, aby seděli v kriminálech.

Škoda že vojáci základní služby a kapitán Topolovský nebyli vyšetřeni na sexuálně přenosné nemoci. Hltan promiskuitních homosexuálů je totiž semeništěm celé řady původců sexuálně přenosných nemocí, jako je třeba Neisseria gonorrhoeae (kapavka), Chlamydia trachomatis a papilomaviry. Topolovský sám uvádí, že ti chlapci měli doma dívky, a právě Topolovský s obměňujícím se harémem vojáků základní služby je ukázkou situace, kdy se nečistý orofarynx, nebo jiný orgán homosexuála může stát zdrojem nákazy pro velký okruh žen.

K samotnému Kotrbovu článku chci poznamenat jen to, že je až neuvěřitelné, jak primitivně manipuluje se čtenáři. Na závěr článku uvádí:

„Miloš Topolovský je gay a nestydí se za to. Proč by měl?“

O to ale přece vůbec nejde, že je gay. Za to, že byl třeba sám v době dospívání zneužíván, nebo že v jeho životě nastala nějaká jiná nešťastná konstelace okolností samozřejmě Topolovský nemůže. Jeho vinou však je, že jako psycholog v pozici výchovného poradce vojáky základní služby opíjel, aby byli povolní a v opilosti je následně sexuálně zneužíval.

Nebýt statečných vojáků, kteří Topolovského jednání nahlásili, tak by v následujících letech dokázal opíjet a zneužívat možná i desítky dalších mladíků. Právě kauza homosexuála Topolovského podává vysvětlení statistik americké armády, podle kterých je za rok zneužito 14.000 mužů, ale nahlášeno a vyšetřováno pouhých několik stovek.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

41)  Enricsinoms (24.05.2021 15:02)

https://tadalafilol.com/ what is tadalafil buy generic cialis online with mastercard <a href="https://tadalafilol.com/ ">tadalafil dosage </a> tadalafil price walmart

42)  combigan (25.05.2021 03:02)

combigan cost <a href="http://combiganbrimonidinetartrate.com/#">buy generic brimonidine</a>

43)  Enricsinoms (25.05.2021 12:43)

cialis tadalafil buy cialis <a href=" https://apcalisetadalafil.com/ ">tadalafil cost walmart </a> where to order tadalafil tablets https://tadalafilol.com/ - tadalafil

44)  Enricsinoms (25.05.2021 12:43)

cialis tadalafil buy cialis <a href=" https://apcalisetadalafil.com/ ">tadalafil cost walmart </a> where to order tadalafil tablets https://tadalafilol.com/ - tadalafil

45)  Enricsinoms (25.05.2021 12:43)

cialis tadalafil buy cialis <a href=" https://apcalisetadalafil.com/ ">tadalafil cost walmart </a> where to order tadalafil tablets https://tadalafilol.com/ - tadalafil

46)  Enricsinoms (25.05.2021 12:43)

cialis tadalafil buy cialis <a href=" https://apcalisetadalafil.com/ ">tadalafil cost walmart </a> where to order tadalafil tablets https://tadalafilol.com/ - tadalafil

47)  Elaftestagesnaw (25.05.2021 20:02)

side effects of tadalafil <a href=" https://cttadalafil.com/ ">best price usa tadalafil </a> tadalafil generic https://tadagatadalafil.com/

48)  Elaftestagesnaw (25.05.2021 20:03)

side effects of tadalafil <a href=" https://cttadalafil.com/ ">best price usa tadalafil </a> tadalafil generic https://tadagatadalafil.com/

49)  Elaftestagesnaw (25.05.2021 20:03)

side effects of tadalafil <a href=" https://cttadalafil.com/ ">best price usa tadalafil </a> tadalafil generic https://tadagatadalafil.com/

50)  Elaftestagesnaw (25.05.2021 20:03)

side effects of tadalafil <a href=" https://cttadalafil.com/ ">best price usa tadalafil </a> tadalafil generic https://tadagatadalafil.com/

51)  VeeQO (25.05.2021 21:40)


<a href="https://magazis.ru/pages/listofstores">https://magazis.ru/pages/listofstores</a> там есть магазин 5bz.ru Интернет магазин: Предприятия и организации России и СНГ

52)  KofHO (25.05.2021 23:08)

https://a.seolik.ru/ponytowngame.ru

53)  RedtrearyPeelay (26.05.2021 05:26)

tadalafil cost walmart <a href=" https://tadalafilww.com/ ">cialis cost </a> tadalafil daily online https://apcalisetadalafil.com/

54)  RedtrearyPeelay (26.05.2021 05:26)

tadalafil cost walmart <a href=" https://tadalafilww.com/ ">cialis cost </a> tadalafil daily online https://apcalisetadalafil.com/

55)  RedtrearyPeelay (26.05.2021 05:26)

tadalafil cost walmart <a href=" https://tadalafilww.com/ ">cialis cost </a> tadalafil daily online https://apcalisetadalafil.com/

56)  RedtrearyPeelay (26.05.2021 05:27)

tadalafil cost walmart <a href=" https://tadalafilww.com/ ">cialis cost </a> tadalafil daily online https://apcalisetadalafil.com/

57)  Enricsinoms (26.05.2021 17:51)

tadalafil <a href=" https://tadalafilww.com/ ">cialis without prescription </a> tadalafil liquid https://tadacipetadalafil.com/

58)  Enricsinoms (26.05.2021 17:51)

tadalafil <a href=" https://tadalafilww.com/ ">cialis without prescription </a> tadalafil liquid https://tadacipetadalafil.com/

59)  Enricsinoms (26.05.2021 17:51)

tadalafil <a href=" https://tadalafilww.com/ ">cialis without prescription </a> tadalafil liquid https://tadacipetadalafil.com/

60)  Enricsinoms (26.05.2021 17:51)

tadalafil <a href=" https://tadalafilww.com/ ">cialis without prescription </a> tadalafil liquid https://tadacipetadalafil.com/

61)  Enricsinoms (27.05.2021 12:35)

tadalafil cost in canada https://cttadalafil.com/ - cheapest tadalafil cost tadalafil side effects cialis at canadian pharmacy https://cttadalafil.com/

62)  Enricsinoms (27.05.2021 12:35)

tadalafil cost in canada https://cttadalafil.com/ - cheapest tadalafil cost tadalafil side effects cialis at canadian pharmacy https://cttadalafil.com/

63)  Enricsinoms (27.05.2021 12:35)

tadalafil cost in canada https://cttadalafil.com/ - cheapest tadalafil cost tadalafil side effects cialis at canadian pharmacy https://cttadalafil.com/

64)  Enricsinoms (27.05.2021 12:36)

tadalafil cost in canada https://cttadalafil.com/ - cheapest tadalafil cost tadalafil side effects cialis at canadian pharmacy https://cttadalafil.com/

65)  Elaftestagesnaw (27.05.2021 14:15)

https://tadagatadalafil.com/ tadalafil price walmart side effects for tadalafil <a href="https://apcalisetadalafil.com/ ">best price usa tadalafil </a> tadalafil online with out prescription

66)  Elaftestagesnaw (27.05.2021 14:15)

https://tadagatadalafil.com/ tadalafil price walmart side effects for tadalafil <a href="https://apcalisetadalafil.com/ ">best price usa tadalafil </a> tadalafil online with out prescription

67)  Elaftestagesnaw (27.05.2021 14:15)

https://tadagatadalafil.com/ tadalafil price walmart side effects for tadalafil <a href="https://apcalisetadalafil.com/ ">best price usa tadalafil </a> tadalafil online with out prescription

68)  Elaftestagesnaw (27.05.2021 14:16)

https://tadagatadalafil.com/ tadalafil price walmart side effects for tadalafil <a href="https://apcalisetadalafil.com/ ">best price usa tadalafil </a> tadalafil online with out prescription

69)  AreCS (28.05.2021 12:13)

pre write essay <a href="https://essaywriterlabs.com/">essaywriterlife.net</a> how to write a law essay plan

70)  BczRT (28.05.2021 14:05)

how to write an informative essay introduction <a href="https://essaywriterlabs.com/">cheap custom essay writing services</a> write an essay on eid ul adha

71)  LuuPV (28.05.2021 16:13)

how to write critical essay <a href="https://essaywriterlabs.com/">college essay cover page</a> how to write an autoethnography essay

72)  JnjAJ (28.05.2021 23:11)

difference between viagra and cialis <a href="https://mycialistbs.net/">canadian pharmacy cialis</a> cialis 20

73)  ZtmIE (30.05.2021 10:30)

viagra generic <a href="https://myviagralost.com/">sildenafil</a> cost of viagra

74)  KplFK (30.05.2021 13:51)

buy viagra online <a href="http://mysildenafilonline.net/">sildenafil generic</a> viagra over the counter

75)  XnjLM (30.05.2021 14:42)

goodrx sildenafil <a href="http://mysildenafilonline.net/">generic viagra india</a> viagra online canada

76)  QkpGR (30.05.2021 17:01)

sildenafil amazon <a href="https://myviagralost.com/">sildenafil 60mg</a> viagra prescription online

77)  YklJD (30.05.2021 17:53)

sildenafil without a doctor prescription <a href="https://myviagralost.com/">sildenafil for dogs</a> viagra dosages

78)  IrsML (31.05.2021 13:17)

<a href="http://author24.us/">сайт автор 24</a>

79)  FwnIQ (31.05.2021 16:32)

Viewing high-quality video on the site

<a href="https://xxxhdvideo.site/">xxx hd videos</a>
Viewing high-quality video on the site

80)  NzgHI (01.06.2021 12:10)

professional resumes <a href="https://resumecoverletteronline.com/">cv resume writing services</a> social worker resume

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek